©

Firma

Od řemeslné dílny k silnému,
středně velkému podniku

Tvoříme, chráníme a udržujeme hodnoty

Skupina podniků Remmers, založená v roce 1949 Bernhardem Remmersem, je ještě dnes nezávislou rodinnou firmou. Specializuje se na výrobu stavebně chemických produktů, barev a laků na dřevo i průmyslových laků. Firma zaměstnává více než 1 500 vysoce kvalifikovaných pracovníků, vyrábí přes 400 produktových systémů a má dlouhodobé zkušenosti v nejdůležitějších oblastech stavebně chemického oboru.

Nabízíme skutečnou přidanou hodnotu ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery. Remmers je vedoucí značkou co se týče spolehlivosti, kompetentních odborných vědomostí a služeb podle přání zákazníků.

Business Meeting©

Partnerství v rámci mezinárodní sítě

Globální myšlení umožňuje globální podnikání

Z Německa do celého světa. Podnikáme v oboru, v němž mají trhy

stále globálnější charakter, zákazníci a obchodní partneři stále větší internacionální zaměření a požadavky na produkty a výrobky se neomezují pouze na tuzemské prostředí. Skupina Remmers tento potenciál záhy podchytila.

Náš rostoucí podíl vývozu činí v současnosti více než 35 % a jsme zastoupeni ve více než 30 evropských zemích. Pomáháme našim zákazníkům odborným poradenstvím, produktovými řešeními a službami přímo v místě jejich bydliště nebo pracoviště.

Více vědět znamená také více dokázat

Skupina podniků Remmers působí aktivně na nejrůznějších trzích. Naše produkty sahají od ochrany staveb, dřeva a podlah až k průmyslovým lakovým systémům. K našim zákazníkům patří mimo jiné řemeslné firmy, projektanti, obchodní organizace nebo stavebníci. Naše portfolio zahrnuje jak aplikace jednotlivých výrobků, tak vypracování kompletní koncepce a realizace stavebního objektu nebo průmyslové lakovací linky.

Zvládáme tyto různorodé požadavky tak, že vytváříme potřebné kompetence: Výměnou a předáváním poznatků v rámci Akademie Bernharda Remmerse; kompletním návrhem stavebního objektu, vypracovaném naším oddělením pro odborné plánování; analýzami a certifikacemi prováděnými Analytickým ústavem Bernharda Remmerse a samozřejmě i pomocí produktových a systémových řešení pod značkou Remmers.

Akademie Bernharda Remmerse vznikla z iniciativy řemeslných firem, Německé nadace na ochranu památek a zakladatele Bernharda Remmerse. V rámci inovativních školicích koncepcí, zaměřených vždy na aktuální normy a směrnice, nabízíme jedinečnou příležitost k vytváření užitečných sítí a poskytujeme nadstandardní služby: Vědění vzdělává, spojuje a vytváří hodnoty.

Speciálně v případě velkých projektů hrají kromě spolehlivých produktových a systémových řešení rozhodující roli i další faktory. Vysoce kvalifikovaní pracovníci z oddělení odborného plánování vám nabízejí analytické a poradenské služby, vytvoření koncepce a pomoc při vlastní realizaci stavby. Samozřejmě přitom zohledňujeme aktuální národní i mezinárodní směrnice i vaše individuální požadavky.

Tato samostatná akreditovaná laboratoř zaručuje absolutní neutralitu při provádění analýz a certifikací. Analytické služby a moderní výzkumné metody BRIfA jsou zaměřeny na dřevo, minerální stavební hmoty, povlaky, nátěrové hmoty a laky. Podobně různorodé je i složení našich zákazníků, k nimž patří soukromníci, architekti, zpracovatelské firmy a veřejné instituce.

Z inovativních nápadů vytváříme řešení pro praxi

Abychom mohli nabídnout skutečně inovativní řešení, odpovídající současnému trhu, zaměstnáváme v našich výzkumných a vývojových odděleních více než 80 odborných pracovníků. Jejich každodenní prací je vývoj perspektivních produktových systémů, šetrných k životnímu prostředí a zdrojům, které spolehlivě a dlouhodobě chrání stavební dílce, budovy a povrchy.

Naše kompetenční centra disponují nejmodernějším strojovým a technickým vybavením a umožňují simulaci kompletního výrobního procesu v reálných podmínkách. V technickém centru se nacházejí velkoryse řešené zákaznické, servisní a školicí místnosti, umožňující pokrýt veškeré zákaznické potřeby.

Stavby, sanace a opravy patří od prvních dnů fungování firmy k našim základním kompetencím. Požadavky a aplikační oblasti jsou přitom velmi různorodé. Vyznáme se velmi dobře v národních a mezinárodních normách a směrnicích a využíváme naše dlouholeté zkušenosti týkající se ochrany a uchování hodnoty staveb

Speciálně v nebytových prostorách a na silně namáhaných plochách je kvalita podlahové krytiny rozhodujícím faktorem úspěšnosti. Především co se týče bezpečnosti práce a hygieny, ale i dlouhé životnosti by se neměly dělat žádné kompromisy. Remmers nabízí velké množství řešení na ochranu a dekoraci podlah.

Dřevo má jako přírodní materiál zásadní význam v životním i pracovním prostředí mnohých našich zákazníků. Již od počátku bylo cílem firmy Remmers dodávat produkty a systémy pro přirozenou ochranu dřevěných dílců. V podobě vysoce kvalitních nátěrových systémů dnes vyvíjíme množství řešení na jejich ochranu a povrchovou úpravu.

Jestliže přední evropský výrobce stavebně chemických produktů obsazuje nové kompetenční oblasti a má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky na technologii průmyslových povrchů, vzniká silné spojení do budoucnosti. Přesné receptury vypracováváme spolu s našimi zákazníky, za podpory vysoce kvalifikovaných odborníků na aplikaci a schnutí našich výrobků.

Logistické koncepty ověřené ve výrobě

Pro rychlou dostupnost kvality

Vzhledem k silnému růstu a stoupajícím zákaznickým požadavkům vytvořila firma Remmers z logistického úseku jednu ze svých klíčových kompetencí. Veškeré procesy, od nákupu surovin přes výrobu a skladování až po distribuci, se průběžně optimalizují a slaďují. Výsledkem je koncept umožňující dodávky individuálně objednaných a zhotovených produktů v co nejkratší době nezávisle na místě. V novém, integrovaném logistickém konceptu jsou veškeré procesy optimalizovány a zaměřeny na rostoucí množství v budoucnosti. S naším v branži ojedinělým logistickým konceptem dodávek během 24 hodin (od přijetí objednávky po dodání) již dosahujeme velký úspěch v Německu a některých sousedních zemích. Tento náskok budeme kontinuálně rozšiřovat v celé Evropě.

warehouse logistics ©
©

Servisní služby podle potřeb a v blízkosti zákazníka

Propojení mezi lidmi

Efektivní rozhodovací procesy, krátké dodací lhůty a blízkost k zákazníkovi – to je tajemství našich služeb. Se svými více než 400 odbornými zástupci a aplikačními techniky má Remmers v celé Evropě nejhustší síť pro kompetentní poradenství přímo na místě.

Naše servisní týmy mají dlouholeté zkušenosti a prošly školením zaměřeným na tržní i zákaznické potřeby. Ať pomáháme řemeslným firmám nebo projektantům, řešíme technické nebo stavební problémy – vždy spoléháme na spolupráci lidí a hledáme dlouhodobá, rovnocenná partnerství. Poskytujeme přitom souhrnné poradenství týkající se použití produktů, plánování konceptu, legislativy a předpisů, technologických inovací i nových designových trendů.

Historie našeho podniku

Všechno začíná v obyčejné garáži. Zatímco se po válce v celém Německu rozbíhá výstavba, zakládá Bernhard Remmers svou firmu v dolnosaském Löningenu. Od začátku vyhledává osobní kontakt se zákazníky i dodavateli, dokáže včas odhalit problémy na stavbě a vytváří ze své firmy pomalu ale jistě mezinárodní podnik s dceřinými společnostmi po celé Evropě.