• UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Číslo produktu 324984

  UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Aditivum pro zlepšení přilnavosti vybraných laků na vybrané kovy

  LANG_VARIANTE
  3249 | UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,95 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • V barvách na bázi rozpouštědel a na bázi vody
  • Hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, černá ocel
  • Jiné podklady vyžadují předběžnou kontrolu!

  Vlastnosti

  • Významné zlepšení přilnavosti různých nátěrů k vybraným kovům
  • Zpracování
   • Podmínky zpracování

    Použitý nátěrový materiál najdete v příslušném technickém listu.

   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při zpracování vodou ředitelných laků na korozivní oceli může povlak způsobit skvrny od rzi.

    Podle potřeby můžete aplikaci po dostatečném proschnutí a mezibrusu první vrstvy zopakovat. V takovém případě už do laku aditivum pro zlepšení přilnavosti nepřidávajte.

    Barevné laky mohou v důsledku přidání aditiva mírně změnit svoji barvu.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.