• Sulfatex flüssig

  Číslo produktu 066305

  Sulfatex LQ

  Přípravek na ochranu fasád před sulfáty

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Hodnota pH Cca 2,5

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
  • Oprava zdiva obsahujícího sírany

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Slouží k přeměně sulfátů na těžce rozpustné sloučeniny
  • Nehydrofobní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být bez prachu, čistý, bez oddělujících se částic (oleje, vosky, tuky atd.).

   • Přípravy

    Odstraňte nátěry, omítky a stěrky nejméně 80 cm nad čelo zavlhčení / zasolení.

    Viditelný solný povlak setřete dosucha

    Nepevnou maltu ze spár vyškrabejte do hloubky min. 20 mm.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Natírání / Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +35 °C

   • Aplikovat materiál postupným poléváním, bez použití tlaku a mlžného otryskání, vodorovně seshora dolů.

    Postup (mokré do mokrého) opakovat tak dlouho, až již nedochází ke vstřebávání materiálu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Nejdříve po 2 až 3 hodinách naneste následný základní nátěr přípravkem Kiesol (1:1 s vodou).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání / Nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Koště, štětec, štětka, plošný postřikovač

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Skladování pod +8 °C může vést k usazeninám na dně, které se při vyšších teplotách znovu rozpustí.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 0,5 kg - 1,0 kg Total / m²
   • V závislosti na podkladu cca 0,5-1,0 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívat na úpravu povrchů, u nichž je důležitý pěkný vzhled.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.