©
©

Nepředvídatelné nebezpečí a zdravotní riziko

Koncentrace radonu ve vzduchu spolu s dobou expozice a dobou života nejjemnějších prachových částic (které vážou produkty rozpadu) a doba zdržení v dýchacím traktu, to jsou rozhodující faktory rizika vzniku rakoviny.

Místo ukládání a obohacování zplodin v těle je rozhodující pro to, zda a kde se rakovina plic vyvine. Do skutečného propuknutí choroby mohou uplnynout desetiletí.

©

Radon v obytných prostorách - Poznat a eliminovat ložiska

Radon se může dostat do obytných prostor z různých zdrojů, například z podloží, stavebních materiálů, okolního vzduchu a z vody. Rozhodující je, jak dobře je budova chráněna proti radonu obsaženém v zemi (sklepní zdi a podlaha). Radon se dovnitř dostává nejen trhlinami, skulinami a miniaturními otvory v základech a vazbě zdí, ale také kolem vedení kabelů a potrubí a dokonce se při nedostatečné ochraně může do vnitřních prostor dostat i skrz stavební materiály.

Dosud neexistuje žádný údaj o hodnotovém prahu, pod nímž by byl radon neškodný. Proto by se měla ve všech bytech koncentrace radonu snížit co nejvíce.

FAQ

 • Co je radon?
 • Kde se bere radon?
 • Jak vypadá radioaktivní rozpad radonu?
 • Proč je radon zdraví nebezpečný?
 • Jak je hodnoceno zdravotní riziko radonu?
 • Co jsou oblasti s rizikem radonu?
 • Jaká je referenční nebo směrná hodnota pro radon?
 • Jak se liší referenční, standardní a mezní hodnoty?
 • Proč existuje referenční hodnota pro radon a žádná mezní hodnota?
 • Které měřicí systémy jsou vhodné pro měření radonu?
 • Jaká existují nařízení pro ochranu před radonem
 • Jaká opatření se doporučují k ochraně proti radonu?
 • Které produkty jsou testovány a certifikovány proti radonu?
 • Jak fungují izolace odolné radonu?

©

Ať už je to novostavba nebo starý dům: Radon je klíčovým tématem pro zdraví - vsaďte tedy s produkty Remmers na jistotu!
Více informací o certifikované ochraně před radiací naleznete v naší aktuální brožuře.

Ke stažení