• EB Tape 20

  Číslo produktu 459101

  EB Tape 20

  Bobtnavá bentonitová těsnicí páska.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Forma obdélníkový profil 20x25 mm
  Tlak vody testováno na 5 bar

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Vnitřní těsnění konstrukčních spár v betonových a železobetonových konstrukcích
  • Těsnění až do 5 barů (cca 50 m vodního sloupce)
  • Stěnové a podlahové pracovní spáry
  • Utěsnění průchodů trubek

  Vlastnosti

  • Bobtnající (expanzivní)
  • Flexibilní
  • Schopný opakovaného bobtnání a smrštění
  • Snadná fixace pomocí upevňovací mřížky
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Podklad musí být suchý.

   • Přípravy

    Viz montážní pokyny.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +35 °C.

  • Pokyny ke zpracování
   • Mechanické ukotvení provést upevňovací mřížkou.

    Krycí vrstva betonu musí být min. 8 cm.

    Chránit před mechanickým poškozením.

    Před vlhkostí chránit až do betonáže.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m
   • Podle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.