• Silicon Primer P

  Číslo produktu 727083

  Silicon Primer P

  Základní nátěr pro silikonové těsnicí hmoty

  LANG_VARIANTE
  7270 | Silicon Primer P
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Základ v oblasti spár
  • Především v exteriéru
  • Pro mechanicky silně namáhané oblasti

  Vlastnosti

  • Rychlé schnutí
  • Optimální přilnavost na mnoho podkladů
  • Dobrá vlastní přilnavost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Spáry musí být pevné, suché, čisté a bez mastnoty.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 40 °C
   • Štětec
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +5°C do max. +40 °C

   • Aplikujte materiál vhodným nástrojem.

    Následující materiál naneste v určeném čase reakce (Δ min./max.).

  • Pokyny ke zpracování
   • Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu tuhnutí.

    Nepoužívejte na PMMA (například plexisklo).

    U plastů proveďte zkoušku na nenápadném místě.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Zpravidla cca 10 ml/bm pro obě hrany spáry

   • Spotřeba závisí na povaze podkladu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty