• Selectmix SBL DF

  Číslo produktu 675110

  Selectmix SBL DF

  Směs plniva se speciální křivkou zrnitosti

  LANG_VARIANTE
  6751 | Selectmix SBL DF

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota 2,5 g/cm³
  Forma Tuhé
  Zrnitost Do 0,4 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Speciální plnivo pro vhodné systémy epoxidových pryskyřic Remmers

  Vlastnosti

  • Vysoký stupeň plnění je možný i při malých tloušťkách vrstev
  • Bezprašné
  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Neomezená doba skladování
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • V závislosti na použití (viz technický list příslušného pojiva)

  • Obecné pokyny
   • Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.