Číslo produktu 4600777903

  Nátěr na betonovou dlažbu

  Polyuretanem vylepšený nátěr pro venkovní použití

  Odstín: červená | 7779
  Odstín: červená | 7779
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota 1,05 g/cm³
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Pro savé, minerální nebo zvětralé podklady v exteriéru
  • Nevhodný pro klinkerovou dlažbu a vymývaný beton
  • Použití na soukromých pozemcích

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce kvalitní renovační nátěr na beton a dlažbu
  • Velmi dobrá odolnost proti světlu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený volných částí, prachu, zbytků bednicích prostředků, oleje a mastnoty.

   • Přípravy

    Po vyčištění nechte podklad vyschnout.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Před použitím dobře promíchejte.

    Materiál nanášejte rovnoměrně natíráním nebo válečkem.

    Aplikujte pouze za suchého počasí a při teplotě nejméně 10 °C.

    V závislosti na podkladu naneste v případě potřeby druhou vrstvu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

    Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte přilnavost nátěru k podkladu a odstín.

    Vyhněte se stojaté vodě.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Během aplikace a nejméně 12 hodin po aplikaci nesmí do reakčního procesu pronikat žádná dodatečná vlhkost.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Malířský štětec nebo plyšový váleček

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 170 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na stavu podkladu

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.