Číslo produktu 4600776305

  Nátěr na podlahu 2K

  Hedvábně lesklý, dvousložkový epoxidový nátěr na bázi vody

  Odstín: světle šedá (cca RAL 7035) | 7763
  Odstín: světle šedá (cca RAL 7035) | 7763
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
  Stupeň lesku Hedvábně lesklý

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Skladovací prostory
  • Sklepy a hobby místnosti
  • Garáže
  • Dílny

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Prostupný pro vodní páry
  • Vodou ředitelný
  • Dobrá přilnavost a krycí schopnost
  • Dobrá čistitelnost
  • Vysoká odolnost proti obrusu
  • Odolnost vůči pohonným hmotám a motorovému oleji
  • Lze kombinovat s Protiskluzná přísada do nátěru - hrubá/jemná (7765)
  • Lze kombinovat s Dekorativní vločky - vsyp do nátěrů (7771)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nátěr na podlahu 2K patřící do systému musí být zcela suchý a mít dostatečnou přilnavost k podkladu. V případě pochybností proveďte kontrolu mřížkovou zkouškou přilnavosti. Čekací doba mezi nanesením základního nátěru a Nátěru na podlahu 2K je min. 16 a max. 48 hodin. Při překročení těchto intervalů je nutné základní nátěr znovu připravit přebroušením např. kotoučovou bruskou vybavenou brusným kotoučem o zrnitosti 120 mm.

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Mísící poměr Komp. A 80 : Komp. B 20
   • Kombinovaná nádoba

    Obě složky (A a B) se dodávají ve vzájemně sladěných nádobách. Složka B se přidá ke složce A. Ujistěte se, že je nádoba s tvrdidlem (složka B) zcela vyprázdněna.

    Poté intenzivně míchejte vhodným míchadlem a míchací lopatkou, dokud nebudou viditelné " pruhy". Je třeba dodržet minimální dobu míchání 2-3 minuty. Předmíchaný materiál přelijte do další nádoby (např. čistého kbelíku s barvou) a znovu krátce promíchejte.

    Pro protiskluzovou úpravu systému se přidává přípravek Protiskluzná přísada do nátěrů v poměru 2,5 % a intenzivně se promíchává. To odpovídá přidání 125 g (polovina balení) do 5 kg Nátěru na podlahu 2K nebo Základního náteru na podlahu 2K .

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Epoxidový váleček 10 a 25 cm, štětec a vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,15-0,25 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Směs připravená k použití se rovnoměrně nanáší např. pomocí epoxidového válečku (25 cm) a příčně se rozválcuje. Pro rovnoměrnou aplikaci se doporučuje použít zubovou stěrku. Je třeba zabránit tvorbě kaluží. Podél stoupajících dílců, v těžko přístupných místech a rozích se materiál nanáší vhodným plochým štětcem a 10 cm epoxidovým válečkem.

    Pigmentovaný pečetící nátěr:
    cca 0,15-0,25 kg/m² Nátěr na podlahu 2K

    Protiskluzová úprava:
    cca 0,15-0,25 kg/m² Nátěr na podlahu 2K plus 2,5 % výrobku Protiskluzná přísada do nátěrů

    Dekorativní povrchová úprava:
    cca 0,15-0,25 kg/m² Nátěr na podlahu 2K plus výrobek Dekorativní vločky- vsyp do nátěrů

  • Obecné pokyny
   • Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu, struktuře a lesku.

    Pečeticí nátěr má systémově typický, lehce strukturovaný povrch.

    Aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu, je třeba vzít v úvahu příslušný stupeň drsnosti.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Před použitím dodržujte pokyny pro zpracování - doporučeno pro profesionální uživatele.

    Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).