Číslo produktu 4600776803

  Nátěr na podlahu 1K

  Polyuretanem vylepšený podlahový nátěr

  Odstín: světle šedá (ca. RAL 7035) | 7768
  Odstín: světle šedá (ca. RAL 7035) | 7768
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota 1,1 g/m³
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro podlahy v interiéru
  • Pečetící nátěr a povrchová úprava betonových/potěrových podkladů a cementovláknitých desek
  • Sklepy, skladovací a technické prostory a další využitelné prostory, které nejsou vystaveny trvalému působení vody.
  • Zastřešené venkovní prostory

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce kvalitní ochranný nátěr
  • Odolný vůči běžným chemikáliím v domácnosti
  • 3v1: penetrace, nátěr, pečetící nátěr
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, suchý, pevný, odmaštěný a nosný.

   • Přípravy

    Hladké betonové povrchy před natíráním zdrsněte.

    Odstraňte cementový šlem.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Před použitím dobře promíchejte.

     

    Povrchová úprava betonu a cementových potěrů v interiéru a exteriéru (zakryté vnější povrchy):

    Připravte podklad; betonové a cementové povrchy natírejte až po úplném vytvrdnutí (cca 4 týdny).

    První nátěr zřeďte cca 30 % vody.

    Poté naneste 2 x neředěný nátěr.

     

    Povrchová úprava starých nátěrů nebo renovačních nátěrů:

    Zkontrolujte kompatibilitu starých nátěrů.
    Připravte podklad, odstraňte vady.
    Poté naneste alespoň 2 x neředěný Nátěr na podlahu 1K.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Všechny spojovací plochy (zábradlí, odtok, hrany dveří atd.) musí být důkladně utěsněny. V případě nedodržení hrozí nebezpečí vzniku bublin a odlupování.

   • Sušení

    Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, nylonový váleček o délce vlasu min. 10 mm.

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, potřebné jsou nejméně 2 vrstvy nátěru.
    Přesnou spotřebu určete zkušebním nátěrem na daném objektu.

  • Obecné pokyny
   • Při přepravě nádobu zajistěte proti převrácení a úniku!

    Není vhodné pro podlahy v garážích.

    Specifikace barev a barevných potisků nejsou závazné. Barevné odchylky jsou možné v závislosti na podkladu a technice tisku. Odstín zaschlé původní barvy se liší od odstínu čerstvé barvy v obalu.

    Vyhněte se stojaté vodě.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.