Číslo produktu 4600777503

  Nátěr na podlahy do garáže

  Speciální nátěr vylepšený polyuretanem

  Odstín: antracit (cca RAL 7016) | 7775
  Odstín: antracit (cca RAL 7016) | 7775
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota 1,2 g/cm³
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro podlahy v interiéru
  • Pro povrchovou úpravu betonu a jiných minerálních podkladů, které nejsou vystaveny stálému zatížení vodou.
  • Pro podlahy v garážích, sklepy, soukromé dílny atd.

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce kvalitní ochranný nátěr
  • Odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům
  • Vysoká odolnost proti obrusu
  • Protiskluzový povrch
  • Odolný vůči chemikáliím, olejům, benzínu apod. při krátkodobém působení
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Základní nátěr na podlahu 2K patřící do systému musí být zcela proschlý a musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu. V případě pochybností zkontrolujte přilnavost pomocí mřížkové zkoušky poškrábáním. Doba mezi nanášením Základního nátěru na podlahu 2K a Nátěrem na podlahy do garáže je minimálně 16 hodin a maximálně 48 hodin. Při překročení těchto intervalů je nutné Základní nátěr na podlahu 2K znovu připravit přebroušením např. kotoučovou bruskou opatřenou brusnou mřížkou zrnitosti 120.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Před použitím dobře promíchejte.

    Směs připravená k použití se rovnoměrně nanáší např. pomocí epoxidového válečku (25 cm) a příčně se rozválcuje. Je třeba zabránit tvorbě kaluží. Podél stoupajících prvků, v těžko přístupných místech a rozích se materiál nanáší vhodným plochým štětcem a 10 cm epoxidovým válečkem.

     

    Povrchová úprava betonu a cementových potěrů v interiéru a exteriéru (zakryté vnější povrchy):

    Připravte podklad; betonové a cementové povrchy natřete až po úplném vytvrzení (cca 4 týdny).

    Penetrujte 1 x 2K Epoxy Grundierung.

    Poté naneste 2 - 3 vrstvy neředěného PU Garagenbeschichtung.

     

    Povrchová úprava starých nátěrů nebo renovačních nátěrů:

    Zkontrolujte kompatibilitu starých nátěrů.

    Připravte podklad, odstraňte případné vady.

    Naneste 1 - 2 nátěry v neředěném stavu.

    V případě pochybností je třeba zkontrolovat přilnavost pomocí mřížkové zkoušky poškrábáním.

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracování barev a laků s nízkým obsahem škodlivin je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   • Sušení

    Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec, nylonový váleček o délce vlasu min. 10 mm.

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na stavu podkladu.
    Jsou nutné nejméně 2 vrstvy nátěru.

  • Obecné pokyny
   • Při přepravě nádobu zajistěte proti převrácení a úniku!

    Vyhněte se stojaté vodě.

    Při správné aplikaci Nátěru na podlahy do garáže z PU lze jezdit s vozidly s pneumatikami a je obecně necitlivý na změnu barvy způsobenou pneumatikami automobilů. Pokud však dojde ke změně barvy v důsledku migrace změkčovadel v důsledku různých výrobních procesů, složení pryže nebo vysokých teplot pneumatik, nemá tato změna barvy žádný negativní vliv na užitné vlastnosti. Obecně nelze migraci změkčovadel - zejména u velmi měkkých pneumatik - vyloučit u žádné podlahové krytiny.

    Nebezpečí uklouznutí za mokra.

    Specifikace barev a barevných potisků nejsou závazné. Barevné odchylky jsou možné v závislosti na podkladu a technice tisku. Odstín zaschlé původní barvy se liší od odstínu čerstvé barvy v obalu.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty