Číslo produktu 4600776683

  Protiskluzná přísada do nátěrů

  Polymerní granulát

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zrnitost Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná: cca 0,15 mm,
  Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá: cca 0,25 mm
  Specifická hmotnost zrna 1,1 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Polymerní granulát pro protiskluzovou úpravu pečeticích nátěrů

  Vlastnosti

  • Barevně neutrální
  • Snadno se míchá
  • Odolný proti oděru
  • Zpracování
   • Zpracujte hotovou směs podle specifikací příslušného výrobku.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • 2,5 % z použitého pojiva, tj. 125 g (polovina balení) na 5 kg balení Základního nátěru na podlahu 2K / Nátěru na podlahu 2K

  • Obecné pokyny
   • Protiskluzná přísada do nátěrů - jemná je vhodná pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 100 µm. Protiskluzná přísada do nátěrů - hrubá je vhodná pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 200 µm.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.