• Fugenband B 200/A

  Číslo produktu 480701

  Tape B 200/A

  Speciální těsnicí páska/vnitřní a vnější roh z termoplastického elastomeru

  Odstín: Páska B 200/A | 4807

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Průtržný tlak max. > 4 bar
  Reakce na oheň Třída B2
  Prodloužení při přetržení (DIN 53504 S2) podélné/příčné: 1000 % (DIN EN ISO 527-3)
  Odolnost vůči chemikáliím po 7denním máčení při standardní pokojové teplotě u těchto chemikálií kyselina solná 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 100 g/l, kyselina mléčná 5 %, draselný louh 20 %, chlornan sodný 0,3 g/l, mořská voda 20g /l
  Celková šířka 200 mm
  Soudržnost odtrhem > 4,0 N/mm²
  Nejvyšší síla v tahu podélně/příčně: 14, N/ mm² (DIN EN ISO 527-3)
  Hmotnost materiálu 930 g/m²
  Vodotěsnost > 4 bar
  Složení funkcionalizovaný, termoplastický elastomer
  Odolnost vůči UV záření min. 6500 h (DIN EN ISO 4892-2)
  Teplotní odolnost -30 °C / +90 °C
  Tloušťka 1,0 mm
  Tažnost 25 % příčně: 42,7 N/mm², 50 % podélně: 49,2 N/mm²
  Odolnost proti dalšímu přetržení podélně/příčně: 100 N (DIN EN 12310-2)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Těsnění pohybových a konstrukčních spár v oblastech vystavených zvláštnímu namáhání, např. v oblasti kanalizace. (zde je nutná zvláštní dohoda)

  Vlastnosti

  • Trvale těsní
  • Odolná vůči zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Srovnaný minerální podklad.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování Špachtování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C

   • Lepicí nebo zalévací materiál nanášet dle údajů v aktuálním technickém listu.

    Vložit perforovaný okraj a poté ho zapracovat další vrstvou lepicího nebo zalévacího materiálu.

    Spárovací pásku lze zahorka svařit pomocí běžných horkovzdušných přístrojů (min. 2300 wattů). Mějte na zřeteli, že se povrch nataví jen při nejnižší možné teplotě, aniž by byla ohrožena hustota produktu. Svařované místo se musí zdrsnit smirkem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

    Při zapracování spárovací pásky do stěrky pracovat pouze příčně k pásce.

    Nezařezávat předměty s ostrými hranami.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování Špachtování
   • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž.
    Pro utěsnění: váleček, štětka, špachtle.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/ chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti UV záření min. 12 měsíců.

    Po otevření balicí fólie zpracovat do dvou měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 1 m / m
   • 1 m/m

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  Možné systémové produkty