• Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
 • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
  • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
  • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25

  Číslo produktu 418302

  Tex 4,8/100

  Armovací sklotextilní síťovina potažená polymerními plasty

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Velikost oka 4,8 x 5,1 mm
  Plošná hmotnost Min. 75 g/m²
  Odolnost vůči roztržení osnova 1000 N/cm
  Odolnost vůči roztržení útek 950 N/ cm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Výztužná vložka pro plastem modifikované bitumenové silnovrstvé nátěry (PMBC)
  • Výztužná vložka pro flexibilní polymerem modifikované silnovrstvé nátěry (FPD)

  Vlastnosti

  • Odolný proti kořenům rostlin
  • Odolný alkáliím
  • Zpracování
   • Tkaninu zamáčkněte po celé ploše do povlakové hmoty.

    Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte ve vzpřímené poloze a v suchu v původním obalu, minimální trvanlivost 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 1,1 m² / m²
   • Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/100

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA