©

Impregnace stavebního dřeva napouštěním

Nabízí v kombinaci s konstrukčními opatřeními optimální spolehlivost

Remmers prosazuje i po novém vydání normy DIN 68800 seriózní aplikaci chemických prostředků na ochranu dřeva a co největší bezpečnost - zejména u stavebního dřeva. Mimořádně hospodárné přípravky na ochranu dřeva ze série Adolit BQ pro aplikaci napouštěním nabízejí v kombinaci s konstrukčními opatřeními optimální spolehlivost.

©

Fakta o novele normy DIN 68800

  • Většina konstrukčních opatření nedokáže vyloučit napadení dřeva škůdci.
  • Technicky sušené dřevo může být napadeno hmyzem nebo houbami.
  • Aplikace přípravků na ochranu dřeva v kombinaci s konstrukčními opatřeními nabízí optimální spolehlivost - i pro laťování střechy a stěn.
  • Použití prostředků na ochranu dřeva výslovně povoluje současná legislativa a norma DIN 68800.

Odpovědnost a riziko

  • Snížení cílené ochrany na zachování stability staveb (ochrany před poškozením staveb) nutně neznamená vyloučení odpovědnosti dle smluvního práva.
  • Za vadné dílo ručí zhotovitel - norma ho neochrání.
  • Opatření bez použití konzervačních přípravků na dřevo mohou představovat velké riziko.
  • S objednatelem si bezpodmínečně písemně dohodněte opatření na ochranu dřeva, která je nutno provést.