©

Dočasná ochrana před plísní a modráním

Dočasná ochrana kulatiny a řeziva

©

Čerstvé dřevo - ráj pro plísně a houby

Aktuální norma DIN 68800 řeší pravděpodobnost napadení dřeva houbami způsobujícími hnilobu.
Co však s houbami, které sice nenarušují dřevo, avšak mohou způsobit nevzhledná zabarvení nebo dokonce neatraktivní a nezdravý porost? Máme na mysli houby způsobující plíseň a modrání. V DIN 68800, část 1, bod 1 - oblast použití - se k tomu píše: „Dočasná ochrana kulatiny a řeziva proti houbám zbarvujícím dřevo po pořezu včetně skladování před zpracováním se v této normě neřeší."

Zajímavá fakta o plísních

Plísně se mohou vytvářet také na suchém dřevu, jestliže na povrchu vznikne vyšší vlhkost v důsledku zvýšené vlhkosti vzduchu, nebo stavby . Pokyny pro zabránění vzniku plísní obsahuje např. instrukční list „Prevence růstu plísní na nátěrových plochách venkovního dřeva“ Německé společnosti pro výzkum dřeva (DGfH).

Plísně tedy nepotřebují žádnou vysokou vlhkost, jak to známe u dřevokazných hub, nýbrž jim stačí vysoká relativní vlhkost vzduchu v okolí. To automaticky vede k zvýšení vlhkosti na povrchu dřeva. Tím se tedy za určitých okolností vytvářejí možnosti pro vznik plísní. Technicky sušené stavební dřevěné dílce (např. lamelové konstrukce, střešní latě aj.) se například zabudovávají s vlhkostí 15 %.

Mnozí natolik věří technickému sušení, že zapomenou na preventivní chemickou ochranu proti hmyzu a dřevokazným houbám. Následné nanášení potěru a vnitřních omítek však způsobuje nadměrně velkou relativní vlhkost vzduchu v novostavbě a dřevěné povrchy jsou jako organická substance vynikajícím podkladovým materiálem pro napadení plísní.

Pokud je dílo vadné (napadení plísní tuto skutečnost splňuje), je s tímto faktem konfrontován stavitel díla. Příčinná souvislost s jinými stavebními pracemi (např. pokládka potěru) je přitom ovšem druhořadá.

©

Co se proti tomu dá dělat?

Prevence je lepší než mlčení při přejímce. Časově omezená ochrana vůči modrání a plísním je schůdným řešením. Adolit BS 3 nabízí dočasnou (= časově omezenou) ochranu proti plísním. Tento produkt je registrován u Spolkového ústavu pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA). Zpracování probíhá máčením s koncentrací zpravidla 3 % (přesné stanovení provádějí techničtí poradci).Nedopusťte, aby se staveniště stala kolbištěm právníků. Používejte prostředky na preventivní ochranu dřeva!