©

Pokyny pro zpracování olejů a vosků

Oleje a vosky mohou být správnou volbou pro mnoho aplikací

Obecné pokyny pro zpracování

Pracovat s ponecháním nebo odstraněním přebytku?
Při použití produktů Hartwachs-Öl a HSO-117 by na ploše neměl zůstat žádný zbytek materiálu - zejména na nesavých místech. Zde by mohlo dojít k prodloužení doby schnutí. Nasákavost podkladu je ovlivněna zbroušením dřeva. Čím jemnější je zbroušení, tím méně oleje se do dřeva vsákne a tím menší je jeho docílená ochrana. Při zpracování produktu HWS-112 může naopak přebytek na povrchu zůstat!

Barevné, olejované povrchy
Hartwachs-Öl, HSO-117 a HWS-112 lze obdržet i v barevné variantě. Zejména tehdy, když v závislosti na produktu stíráme přebytek materiálu (HSO-117 & Hartwachs-Öl), je intenzita barevného odstínu omezena!

Pro dosažení intenzivního barevného odstínu se u olejových nátěrů doporučuje provést hrubé zbroušení dřeva, ponechat materiálu dostatečný čas pro vsáknutí a přebytek neodstraňovat ve velkém množství/příliš brzy. Intenzitu barevného odstínu lze zvýšit přípravným nátěrem pomocí OB-008-Ölbeize. Díky vlastní barvě nátěrů na bázi olejů a alkydové pryskyřice mají zvláště odstíny založené na bílé barvě krémovitý vzhled. Efekt se může v průběhu času zvyšovat!

Čištění & péče
Pro údržbu doporučujeme produkt Remmers Hartwachs-Polish. Tím optimálně udržíme hodnotu naolejovaných schodů a podlah.

Poznámky o samovznícení
Textilie znečištěné olejem (např. hadry na čištění, pracovní oděv, filtrační rohože) mohu být náchylné k samovznícení, proto by se měly ukládat a likvidovat v ohnivzdorných nádobách na odpad. Je rovněž možné navlhčit tyto textilie vodou a nechat je venku uschnout.