©

Pokyny pro zpracování polyuretanových laků

Dvousložkové polyuretanové laky jsou správnou volbou pro mnoho aplikací

Obecné pokyny pro zpracování

Dvousložkové polyuretanové laky mohou být správnou volbou pro mnoho aplikací, pokud se dodrží následující body:

  • Směšovací poměr polyuretanových laků a dobu reakce v nádobě/zpracování je třeba bezpodmínečně dodržet. Překročení doby zpracování lakové směsi v tekutém stavu nemusí být vždy spolehlivě rozeznatelné podle toho, že se vytváří gel nebo zvyšuje viskozita. Nepříznivé parametry vzdušné vlhkosti a teploty mají negativní vliv na dobu zpracování směsi a vytvrzení laku.
  • Směšovací poměr se u polyuretanových laků Remmers udává v objemových dílech, doporučujeme proto použít sadu míchacích pohárků na dvousložkové produkty (č. výr. 4270 – 4273).
  • Pečlivé promíchání obou složek před zpracováním a případné zředění je důležité pro dobrou odolnost a stejnoměrný vzhled lakovaných ploch. Lze to zajistit použitím patentovaného disperzéru Remmers (č. výr. Nr. 474701 / 474702).
  • Nádoby musí být vždy dobře uzavřené. Tužidla pro polyuretanové laky reagují se vzdušnou vlhkostí.
  • Polyuretanové laky Remmers by se měly míchat pouze s doporučenými ředidly. Při použití nečistých ředidel nedokáže tužidlo dostatečně zesíťovat lakový film.
  • Voda a produkt Umnetzer UN-894, např. jako zbytky čisticích prostředků ve stříkacích nástrojích, se nesmí dostat do styku s polyuretanovými laky. Stříkací zařízení je třeba čistit ředidlem WV-891-Waschverdünnung.
  • Bělené dřevo by mělo před lakováním nejméně 48 hodin schnout. Na těchto plochách se smí použít jen polyuretanové laky Remmers smíchané s tužidlem PUR H-280.
  • Polyuretanové laky jsou ve vytvrzeném stavu nevratné, nedají se rozpustit krátkodobým působením vlastního rozpouštědla. Doba, během níž lze nějaký lak přelakovat bez mezibroušení, se řídí údajem o době schnutí v příslušném technickém listu. Při překročení doby schnutí by se polyuretanové laky měly vždy čerstvě zbrousit a zbavit prachu.
  • Minimální teplota během fáze sušení a vytvrzování činí 18 °C po dobu nejméně 48 hodin, abychom dosáhli optimální zesítění a nízké zbytkové emise. Je to důležité zejména pro polyuretanové laky síťující při vyšších teplotách ve směšovacím poměru 5:1, 4:1 atd.
  • Vždy by se mělo zvážit použití lakového systému s menším obsahem rozpouštědel, například vodou ředitelných lakových systémů Remmers. Platí to zejména pro stavební dílce podléhající směrnici Decopaint.