©

Obecné pokyny pro zpracování vodou ředitelných laků

Vodou ředitelné laky jsou správnou volbou pro mnoho aplikací

Obecné pokyny pro zpracování

Vodou ředitelné laky jsou správnou volbou pro mnoho aplikací, pokud se dodrží následující body:

 • Lakovací nářadí by mělo být chráněno před korozí, části přicházející do styku s lakem by měly být z nerezové oceli.
 • Velikost trysky, uzávěr vzduchového rozprašovače, systémy pro přívod materiálu a stříkací techniku je třeba přizpůsobit vodou ředitelným lakům. Do stříkacích zařízení by se měl přivádět technicky čistý vzduch.
 • Přístroje, které se používají také pro syntetické laky, by se měly pečlivě vyčistit a ošetřit produktem Umnetzer UN-894. Zaschlé zbytky laku rozpustí produkt Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat.
 • Teplota vzduchu, materiálu a natíraných dílců by se měla při zpracování pohybovat mezi 18 a 25 °C. Při skladování a dopravě vodou ředitelných laků by teplota neměla klesnout pod 5 °C .
 • Vlhkost dřeva by měla být 8-12 % a relativní vlhkost vzduchu 45-65 %.
 • Pro dobré proschnutí se po odvzdušnění doporučuje odstranit vodní páru vycházející z lakové vrstvy proudem vzduchu. Tento postup, jednoduše realizovatelný pomocí ventilátorů, často zajistí krátkou dobou schnutí.
 • Vodou ředitelné laky by se měly aplikovat v uvedených množstvích, protože příliš silná vrstva laku může podstatně prodloužit schnutí a způsobit narušení povrchu (silné bobtnání dřeva, zvýšené pronikání prachu, výsušné trhlinky, zhoršený rozliv). Vodou ředitelné laky Remmers mají vyšší obsah sušiny než srovnatelné syntetické laky, a proto se aplikují v tenčí vrstvě, což šetří materiál.
 • Zaschlé zbytky laku, například na hrdle nádoby, se ve vodou ředitelných lacích nerozpustí. Materiál je třeba vždy zpracovávat s použitím vhodného síta.
 • Zbroušení surového dřeva a broušení mezi nanášením lakových vrstev by mělo být jemnější. Při výběru dřevěných materiálů k nátěru bychom měli zohlednit jejich náchylnost k bobtnání. To platí zejména pro středně tvrdé vláknité desky.
 • Současné vodou ředitelné laky Remmers dokážou ještě lépe zdůraznit strukturu dřevěného podkladu. Mokrý lakový film má kalný vzhled, po vyschnutí zprůsvitní.
 • Při použití tužidla Aqua-Härter H-480 v příslušných vodních lacích je třeba kromě pečlivého zapracování pomocí patentovaného disperzéru (č. výr. Nr. 474701 / 474702) a případného ředění vodou zejména dodržet dobu reakce v nádobě. Zamíchané zbytky materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdnout.