Modern house concrete©

Průmyslová výroba montovaných domů

Trendy a progresivní barevné tónování

Naší ambicí je vaše přidaná hodnota!

Právě v architektuře montovaných domů je volba správného barevného odstínu oken, dveří a povrchu dřevěných profilů rozhodujícím faktorem, protože se zde předpokládá mnohem delší doba trvanlivosti než například v oblasti módy a rozmanitost odstínů a možnosti tónování jsou důležitým argumentem při prodeji.

Barevný odstín různých stavebních prvků určuje do velké míry nejen vzhled vašeho domu, nýbrž i jeho celkový dojem. Škála barevných odstínů zahrnuje světlé a tmavé, aktivní a pasivní a také teplé a studené tóny.

Právě proto by měla hrát volba barevného odstínu a dřeva jako hlavního materiálu ústřední roli v popisu výkonů pro vaše zákazníky.

Právě tuto rozmanitost barevných odstínů vám chceme poskytnout jako aktivní podporu při úpravě životního prostředí vašich zákazníků, aby se každý z nich cítil ve svém domě dobře a bezpečně.

Trendy a perspektivní barevné odstíny, jemně dávkované a sladěné s architektonickými možnostmi vašeho montovaného domu, jsou cílenými opatřeními na podporu prodeje, bez kompromisů v oblasti kvality a životnosti našich produktů.

Rádi vám, v úzké spolupráci s vašimi architekty a designery, pomůžeme při volbě vašich barevných odstínů a dohodneme se na nich s příslušným dodavatelem tak, abychom zajistili stejný barevný odstín na všech stavebních objektech.

Použití tvarově stálých a nestálých dílců z různých druhů dřeva a využití různých aplikačních postupů vyžaduje přesné sladění systémových složek a jasnou dokumentaci, kterou pro vás vypracujeme, abychom zajistili perfektní propojení průmyslově a ručně nanášených nátěrových systémů.

Soulad mezi vámi vybranými barevnými odstíny a jejich dodavateli zajistíme intenzivní podporou na místě, jakož i definováním a permanentním prověřováním výrobních procesů.

Neustálý dialog mezi vámi a vaším dodavatelem slouží pracovníkům firmy Remmers k tomu, aby neustrnuli na stávající technické úrovni, nýbrž včas zachytili a realizovali nové směry či trendy a dokázali plně uspokojit vás i vaše zákazníky.

Od produktů pro staticky namáhané dílce až po produkty nátěrové kvality pro vaše zákazníky, školení v důležitých oblastech a novinky vyvíjené v našich laboratořích vám poskytneme inovativní a individuální péči, jakou zákazníkovi může nabídnout pouze rodinná firma.

Produkty pro následný nátěr montovaných domů