UV laky

Skupina laků s mimořádně nízkým obsahem
těkavých organických látek

Naše UV laky tvrdnou působením ultrafialových paprsků ve zlomku vteřiny. Mohou mít až 100 % zbytkového laku a představují tak skupinu laků s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek.

Obvyklými aplikačními metodami pro nanášení UV laků v praxi jsou navalování, stříkání/polévání a aplikace ve vakumatu. Zatímco při aplikaci navalováním a vakumatové aplikaci se zpracovávají hlavně produkty se 100% zbytkovým lakem, pro nanášení stříkáním a poléváním se většinou používají rozpouštědlové a vodou ředitelné UV laky.

Nejdůležitější vlastnosti našich UV laků:

 • schnutí za několik vteřin,
 • různé možnosti aplikace (navalování, polévání, stříkání),
 • světlostálost a chemická odolnost,
 • nízký podíl rozpouštědel, malá zátěž životního prostředí,
 • odolnost proti úderu a otěru,
 • široký sortiment pro různé možnosti použití,
 • technologická jednička na trhu v sortimentu průmyslových UV laků.

Portfolio produktů

 • UV stěrka - bílá a barevná,
 • základní UV laky pro aplikaci navalováním - bezbarvé, bílé a barevné,
 • krycí UV laky v různých stupních lesku a povrchových efektech, bezbarvé, bílé a barevné,
 • speciální UV produkty.

Modulární systém pro individuální úpravu dle požadavků na produkt

 • UV-primer,
 • UV stěrka (těžká a lehká stěrka),
 • UV nátěry pro aplikaci navalováním, test otěru Taber Grit Feeder, brousitelné,
 • krycí UV laky.

 • Základní UV laky - bezbarvé, bílé a barevné,
 • krycí UV laky - v různých stupních lesku, bezbarvé, bílé a barevné,
 • vícevrstvé UV laky,
 • speciální UV produkty.

 • Vodou ředitelné základní UV nátěry - bezbarvé, bílé a barevné,
 • vodou ředitelné, krycí UV laky - v různých stupních lesku, bezbarvé, bílé a barevné,
 • vodou ředitelné, vícevrstvé UV laky,
 • vodou ředitelné, speciální UV produkty.

Modulární systém pro individuální úpravu dle požadavků na produkt

 • Vodou ředitelná stěrka - čerpatelná a nečerpatelná,
 • vodou ředitelný základ tisku a vodou ředitelná tisková barva,
 • UV stěrka - čerpatelná,
 • UV základní nátěr ,
 • krycí UV laky - odolné proti poškrábání.

 • Základní UV nátěry - bezbarvé a bílé,
 • krycí UV laky - bezbarvé a bílé,
 • vícevrstvé UV laky,
 • speciální UV produkty.

Oblasti použití

 • Povrchy s vysokou odolností,
 • nábytek v obývacích prostorách a ložnicích,
 • nábytek v kancelářích a laboratořích,
 • dveře,
 • lakování parket a schodů.

©

Vlastnosti UV laků

 • Speciálně aplikace navalováním umožňuje vysokou účinnost nátěru, protože se pracuje téměř beze ztrát. Díky malému nanášecímu množství vzniká vynikající poměr mezi cenou a výkonem.
 • Různé možnosti aplikace, jako navalování, polévání, stříkání, jsou možné.
 • Je zaručeno nepatrné zatížení životního prostředí, protože laky neobsahují žádná rozpouštědla, nebo je obsahují v nepatrném množství.
 • Laky jsou jednoduše zpracovatelné.
 • Rychlé schnutí během několika vteřin umožňuje krátké výrobní linky.
 • Povrch zaujme díky své světlostálosti, vysoké odolnosti vůči chemikáliím a vynikající odolnosti vůči nárazu a otěru.

Zvláštnosti UV laků

  • Jsou zapotřebí speciální zařízení pro tvrzení UV zářením (rtuťové a galliové zářiče)
  • Perspektivní jsou nejnovější UV LED zářiče, nabízející další možnosti optimalizace.
  • Jsou možná omezení omezení v oblasti krycích pigmentovaných plných odstínů.
  • Vlastnosti při opravě jsou částečně omezené.
  • Vodou ředitelné UV laky se nanášení stříkáním a poléváním a jsou disperzemi akrylových, příp. polyesterových nebo polyuretanových pryskyřic ve vodě. Představují skutečnou alternativu nátěrů s nízkým obsahem VOC k běžným rozpouštědlovým laků. Pomocí vodou ředitelných UV laků lze dosáhnout vysoké chemické a mechanické odolnosti, odpovídající rozpouštědlovým UV lakům.
 • Důležité: Je třeba bezpodmínečně dodržet předpisy pro zpracování daného laku. Příslušný technický list informuje mimo jiné o nanášecím množství na m2, době schnutí a teplotě laku a okolí.