Businessman standing inside office building and using smartphone©

Aplikační software „iQ-Lator“

Stacionární výpočty podle DIN 4108-3

iQ-LATOR 2.0 je inovativní program k provádění hygrotermických výpočtů, optimalizaci a posuzování vícevrstvých konstrukcí obvodových zdí, zejména pro kapilárně aktivní materiály. Umožňuje stacionární výpočty pro vícevrstvé jednorozměrné konstrukce (stěny, střešní konstrukce atd.) dle normy DIN 4108-3. V protikladu k tradičnímu hodnocení Glaserovou metodou zohledňuje výpočetní algoritmus integrovaný v programu iQ-Lator také pronikání vody v kapalném stavu.

Přehled novinek ve verzi 2.0

  • Směr proudění tepla lze nastavit, výsledné výpočetní parametry jsou pak předvoleny automaticky
  • Jednoduché a přehledné obrazovky
  • Možnost dvojjazyčného nastavení (němčina/angličtina)
  • Databáze materiálů s širokými možnostmi nastavení
  • Možnost zahrnutí loga firmy
  • Nové dialogové okno nastavení umožňuje nastavení pro více jednotlivých uživatelů, nastavení obecných parametrů a parametrů tisku
  • Možnost výběru klimatických okrajových podmínek pro různé normy (DIN 4108-2 pro tepelnou izolaci, DIN 4108-8 pro ochranu proti plísním, DIN EN ISO 6949 pro energetickou certifikaci (s mezinárodní platností))
  • Možnost volby výstupních údajů podle různých norem 4108-2 (2013 / 2014)
  • Výpočty hodnot přechodového tepelného odporu pro vzduchové vrstvy
  • Software iQ-Lator podporuje počítače Mac i počítače se systémem Windows

Objednávkový formulář pro program iQ-Lator

Program iQ-Lator lze objednat jako plnou verzi, včetně předinstalované databáze s parametry nejrůznějších stavebních a izolačních materiálů, za licenční poplatek ve výši 180,59 eur vč. DPH. Kromě toho máte možnost doplňovat parametry dalších materiálů.

Kromě dat o materiálech už v programu iQ-Lator zahrnutých můžete zakoupit další balíčky s materiálovými daty zde:.

„Externí obsah, na který ukazují odkazy, nespadá do rozsahu naší odpovědnosti ani si neklademe za cíl tento obsah vlastnit. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost ani aktuálnost zde uvedených informací, zejména co se týče charakteristických vlastností materiálů.“

Databáze MASEA, v níž jsou shromážděna data o materiálech pro energetickou sanaci starých budov, obsahuje materiálová data, která lze využít pro iQ-Lator. Zde se zároveň jedná o obsáhlý soubor charakteristických hodnot a vlastností různých materiálů. Tato databáze je volně přístupná na internetu na adrese www.masea-ensan.com. Mějte prosím na paměti zvolené fyzikální jednotky velikosti a také faktory, které z toho vyplývají nebo které je třeba zohlednit při převodech.

Bezplatné stažení ukázkové verze

©