rolling machine©

Aplikační technologie

Individuální lakové systémy a kvalifikované kompetence
pro plánování výrobních zařízení

V průmyslové výrobě se nátěrové hmoty aplikují na povrch velmi často navalováním nebo stříkáním. Jedná se o nejrůznější technologie: od pistole s výtokovým pohárkem, používané při ruční aplikaci, přes automatizovaná stříkací zařízení až po vysoce komplexní linky pro aplikaci navalováním. Lakovací procesy jsou většinou řízené a probíhají jako spojení lakovacích a sušicích zařízení. Firma Remmers Industrielacke vám pomůže při individuálním výběru lakového systému a nabízí kromě toho kvalifikované kompetence pro plánování výrobních zařízení.

Stříkací automat

Stříkací automaty lze využít jako samostatné řešení, nebo doplnit o sladěná přípravná, čisticí, sušicí nebo dopravní zařízení a vytvořit tak lakovací linku. Pro trvalý vysoký standard kvality je při lakování stříkáním na lakovacím zařízení důležité přesné nastavení těchto parametrů: vstupní tlak čerpadla, nastavené ředidlo a viskozita, tlak materiálu, typ a převod čerpadla, tryska, vzduchový ventil/nastavený úhel, rozprašovací tlak, typ, počet, vzdálenost a rychlost pistolí, posuv zařízení a nanášecí množství.

Aplikace poléváním

Polévací zařízení se používají pro aplikaci tekutých hmot na ploché materiály, hlavně při nanášení laků a disperzí. Používají se také pro klih a lepidlo i pro lakové systémy s obsahem a bez obsahu rozpouštědel. Kromě toho jsou zvláště vhodné pro problematické hmoty s vysokou viskozitou a vysokým obsahem pigmentů, nátěrové hmoty na vodní bázi a systémy vytvrzující působením zářením.

  • Nátěrový film bez pruhů a trhlin díky patentovanému polévacímu systému,
  • mimořádně nízké nanášecí množství a bezvadný lakový film,
  • rychlé čištění v důsledku modulární skladby nátěru,
  • flexibilní díky možnosti využití čerpadel a plnicích systémů.

rolling machine ©

Aplikace navalováním

Lakování navalováním se používá pro jednostranné nanášení vhodných nátěrových hmot na plošné předměty seshora. Nátěrová hmota se přitom přenáší rotujícím gumovým válcem na povrch předmětu. Předmět se posouvá na pásovém dopravníku navalovacím zařízením. Rychlost dopravníku a nanášecích válců (posuv) je přitom stejná. Požadované nanášecí množství lze regulovat nastavitelnou štěrbinou mezi nanášecím a dávkovacím válcem. Kromě toho se dá nastavit rychlost a směr otáčení dávkovacího válce (souběžný - protiběžný chod). Nanášecí množství se nadto dá regulovat ještě přesněji. Pro vícevrstvé, bezbarvé nebo barevné laky se může v lakovacím zařízení nainstalovat více lakovacích válců. K lakovacímu zařízení patří kromě navalovacích strojů pro aplikaci mořidel a laků také odpovídající zařízení pro sušení a vytvrzení.

Certifikace zkušebny eco-Institut.

Náš vícevrstvý UV systém pro parkety, k němuž patří Hydro-UV-Primer, UV-Acryl-Spezialgrund, UV-SIS-Grund a UV-Acryl-Parkett-Decklack, byl podroben ekologickému testování zkušebny eco-Institut. Mezní hodnoty stanovené ve zkušebních kritériích byly ve všech případech dodrženy. Jedná se přitom hlavně o analýzy emisí a látek obsažených ve dřevě.

Protokol pro přečtení

©

Highlight: Nástavby pro přímý a digitální potisk

V oblasti nástaveb pro přímý a digitální potisk máme k dispozici nejnovější technologie a technické znalosti. Tiskací stroje lze přitom zaintegrovat do stávajících výrobních linek. Tiskací stroj pro přímý potisk použitý ve výrobním procesu na místě lakovacího válce přitom završuje technologickou výkonnost.

Vedle téměř nekonečných možností v oblasti digitálního potisku nabízí i přímý potisk široké designové a individuální spektrum úpravy povrchu. Tak je možno vytvořit různé dekory a plné tóny. Výsledkem je absolutně homogenní povrch s vysokou krycí schopností i při malém nanášecím množství - naprostý protiklad ke stříkacím automatům.