• PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  Číslo produktu 194105

  PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  2K-PUR-Lak pro povrchy v tupém matu - i na tmavých dřevinách

  Varianta:
  PUR BML-215/10 tupý mat
  Odstín:
  PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack | 1941

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 0,934 g/cm³
  Zápach Podle druhu
  Stupeň lesku Tupý mat
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 30

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr & konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • AW_HB_131
  • Pro tmavé a tmavě mořené dřevo
  • Krycí lak pro Colorlacke (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Dobrá brousitelnost
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • EG_HB_129
  • EG_HB_130
  • Světlostálý
  • Vysoká transparentnost
  • Anti-Finger-Print-Efekt
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.

    Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

    Všechny ostatní povrchy: brus P 180 - 320.

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +18°C do max. +25°C.

   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, Tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

    V případě potřeby proces opakujte.

    Při použití jako vrchní nátěr je postačující jeden nátěr.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1,5 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    VA1_HB_70

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 10 minutách Suchý na dotyk: po cca 40 minutách Přetíratelný: po cca 1,5 hodině

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 120 ml/m² na jeden nátěr

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.