• HK-Lasur Grey-Protect
 • HK-Lasur Grey-Protect
  • HK-Lasur Grey-Protect
  • HK-Lasur Grey-Protect

  Číslo produktu 225710

  HK lazura Grey Protect

  Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel se zvýšeným obsahem účinných látek

  Odstín: stříbřitě šedá (RC-970) | 2257
  Odstín: stříbřitě šedá (RC-970) | 2257
  Vyberte barvu

  Výstrahy

  • Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
  • Základní, mezi- a konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Přírodní šedé tóny pro dřevo ve venkovním prostředí
  • Dlouhodobé zachování jednotného barevného odstínu ve venkovním i vnitřním prostředí
  • 3v1: impregnace, základ a lazura (vrch)
  • Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodrání
  • Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby
  • Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje bezpečnost proti požerku vosami
  • Ochranný film proti plísni a řasám
  • Proniká do hloubky
  • Prodyšná
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Privátní uživatelé: natírání pomocí lazurovacího štětce. Profesionální uživatelé: nátěr, máčení, ponořování, stříkání - pouze v uzavřených zařízeních.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Čelní plochy opatřete odpovídajícícm odstínem (nejméně 2 nátěry).

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Zkušební nátěry se doporučují i u jiných druhů dřeva.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

   • Sušení

    cca. 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    I když je povrch na dotek suchý, mohou těžká těkavá rozpouštědla vytvořit během několika dní vlhký pocit, když se dotknete povrchu!

    Tato vlastnost není vadou!

    V případě zajištění co největší výměny vzduchu bude odpařování rozpouštědel výrazně urychleno.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec (přírodní štětiny)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 205 ml - 250 ml Total / m²
   • Preventivní účinek proti zamodrání při 205-250 ml/m² Na základě zkušeností z praxe je nutné nanést nejméně 2 nátěry, aby bylo nanešeno požadované množství

   • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

    Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.