Číslo produktu 4600271501

  HK lazurovací krém

  Pigmentovaný olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel pro ochranu dřeva v exteriéru

  Odstín: dub světlý (RC-365) | 2715
  Odstín: dub světlý (RC-365) | 2715
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
  Bod vzplanutí Cca 61 °C
  Zápach Podle druhu rozpouštědla, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevěné trámy bez kontaktu se zemí
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr

  Vlastnosti

  • Tenkovrstvá lazura v brilantních odstínech
  • Nutný pouze jeden nátěr
  • 3v1: impregnace, základ a lazura
  • Impregnační účinek: nasycení dřeva proti vlhkosti
  • Ochranný film s otevřenou difuzí: může unikat vlhkost
  • Hydrofobní: mokré povrchy rychle schnou
  • Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby
  • Nátěr chráněn proti plísním, řasám a zamodrání
  • Krémová konzistence: bez nutnosti míchat, neskapává
  • Probíhá samostatně
  • Neloupe se
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).

    Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

    Bílý odstín používejte pouze u venkovních ploch, které nejsou vystavené přímým povětrnostním vlivům jako např. střešní podhledy atd. nebo použijte jako základ.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Čelní plochy opatřete odpovídajícícm odstínem (nejméně 2 nátěry).

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Vždy podle druhu dřeva, např. u modřínu, může docházet k prodloužení doby schnutí.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec, váleček

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca. 200 ml/m² v 1-2 pracovních krocích

   • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší sací schopnost a je nutný druhý nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.