• Terasový olej [eco]
  eco
  výrobek

  Číslo produktu 4600769001

  Terasový olej [eco]

  Vodou emulgovaný olej na bázi obnovitelných surovin pro terasy a zahradní nábytek

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button VOC geprüft FH Button Vegan Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a
  Odstín: bangkirai | 7690
  Odstín: bangkirai | 7690
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) cca. 1,02 g/cm³
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita 300 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Rozměrově stálé a částečně rozměrově stálé stavební prvky
  • Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
  • např. teak, bangkirai, modřín, douglaska a accoya
  • Nevhodné pro dřevo massaranduba a Ipe: pro tyto povrchy doporučujeme TOP Terasový olej (Pflege-Öl)
  • Pro informaci k zde neuvedeným, exotickým dřevinám, kontaktujte, prosím, technický servis Remmers
  • Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme WPC-Imprägnier-Öl

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 %
  • Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
  • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
  • Protiskluzový povrch
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Aby se částečně zamezilo vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Plochy které byly ošetřeny pomocí klasických Remmers Terasových olejů (Gartenholz-Öle: Bangkirai-Öl (2632), Douglasien-Öl (2633), Lärchen-Öl (2634)- modřín, Teak-Öl (2635) a Universal-Öl (2636 )), můžete opracovat tímto výrobkem nejdříve po 6 měsících, abyste zabránili značnému prodloužení schnutí (až 1 týden). Prosím, tyto výrobky navzájem nemíchejte.

    Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čisticího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů.

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, otevřenému čelnímu dřevu, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    Exteriérové dřevo, které musí být chráněno především proti hnilobě a modrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund*.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: minimálně +5 °C až do max +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

    Materiál nanášejte pomocí akrylových štětců nebo plochých štětců ve směru vláken.

    Zbytky produktu (hlavně v drážkách) zahlaďte.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Čelní dřevo chraňte před vniknutím vody pomocí několika nátěrů v odpovídajícím barevném tónu. Alternativně tyto plochy chraňte pomocí Ochranného nátěru příčných řezů (extra) a to po barevném základním nátěru.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

    Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, plochý štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml / m² na pracovní postup
   • cca 60 ml/m² na nátěr Pro hrubá a rýhovaná dřeva počítejte s vyšší spotřebou. Spotřebované množství je závislé na savosti podkladu. Přesné množství určíte pomocí zkušebního nátěru. Max. 2 nátěry, natírat tenkou vrstvou. Zbytky produktu (hlavně v drážkách) ihned odstraňte, resp. zahlaďte.

  • Obecné pokyny
   • Povrchy důkladně zameťte, nepoužívejte vysokotlakové čističe nebo agresivní čisticí prostředky.

    Dodržujte "Pokyny k údržbě zahradního nábytku".

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.