• Pflege-Öl
 • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl
  • Pflege-Öl

  Číslo produktu 4600264501

  TOP terasový olej

  Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek ze dřeva

  Odstín: douglaska | 2645
  Odstín: douglaska | 2645
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Lněný olej
  Hustota (20 °C) 0,85 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách - (zahradní) nábytek a dřevěné terasy
  • Např. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, dub, modřín, douglaska
  • Thermo dřevo
  • Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporučujeme Udržovací olej na WPC

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vodoodpudivý
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Ochraňuje dřevo před vysušením
  • Pigmentované varianty chrání před zašednutím
  • Brilantní odstíny
  • Jednoduché zpracování
  • Následné ošetření bez přebroušení
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Aby se částečně zamezilo vymývání tříslovin u dřevin s vysokým obsahem dřevozbarvujících látek, musí se dřevo před první aplikací vystavit na několik týdnů okolnímu prostředí, nebo vyčistit pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Nečistoty, mastnotu a staré nátěry vytvářející jemný film beze zbytku očistěte např. pomocí Odstraňovače nátěrů dřeva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zašedlé dřevěné povrchy očistěte pomocí čisticího prostředku Odstraňovače šedi dřeva (Holz-Entgrauer).

    Řasy odstraňte pomocí přípravku na odstranění řas a mechů. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Dřevo ve venkovním prostředí, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, musí být ošetřeno pomocí výrobku Holzschutz-Grund*. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Pokud je to možné, proveďte u terasových prken první nátěr ze všech stran.

    Materiál nanášejte pomocí lazurovacího štětce, plošného štětce nebo hadříku (bavlna) ve směru vláken.

    Nevsáknutou nátěrovou hmotu odstraňte pomocí suchého štětce nebo hadříku po max. 30 minutách.

    Po uschnutí (cca 12 hodin) naneste 2 vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí) a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřeva, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

    Ve venkovním prostředí je nutné udělat min. jednou za rok ochranný nátěr.

    Barevné odstíny jsou přizpůsobené pro jednotlivé druhy dřeva, ale můžete je bez problémů využívat i u jiných druhů dřeva. Barevný odstín se pak bude odlišovat od odstínu na šabloně.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní a řezné plochy je třeba následně ošetřit před působením vlhkosti 2 vrstvami nátěru produktu Ochranný nátěr příčných řezů (extra).

     

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046). Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).

   • Sušení

    Suchý vůči prachu: cca. 4 hodiny Přetíratelný: cca. 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Lazurovací štětec, plošný štětec, hadr (bavlna)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřeném originálním obalu, v suchu, chladu a chráněno před mrazem, minimálně 5 let.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • V závislosti na sací schopnosti dřeva 60 - 80 ml/m² na jeden nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

     

    V případě terasových povrchů v oblasti bazénů může zvýšené vystavení chloru, čistícím prostředkům a intenzivní vlhkosti vést ke snížené přilnavosti a povětrnostním vlivům barvy. Zde je třeba očekávat zkrácené intervaly údržby a obnovy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.