• Hirnholzschutz

  Číslo produktu 4600190001

  Ochranný nátěr příčných řezů (extra)

  Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů před pronikáním vlhkosti

  Varianta:
  1900 | Ochranný nátěr příčných řezů (extra)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mírný, po uschnutí bez zápachu
  Viskozita Cca 650 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Ochrana proti vlhkosti pro řezné a čelní plochy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Filmotvorný
  • Vodoodpudivý
  • Elastický
  • Zabraňující difuzi
  • Významně zamezuje botnání dřeva vlivem vlhkosti
  • Přelakovatelný běžnými nátěrovými systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

    Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu, špíny, mastnoty a vosků.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Zvláště u lazurovacích nátěrů použijte barevný základ.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

    V případě produktů, které nevytváří film (Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öl [eco]) následuje aplikace po kompletním nanesení těchto produktů, protože by jinak nedocházelo k vsakování.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: +15 °C do +25 °C.

   • Musí být zajištěno dobré větrání.

    Materiál dobře promíchejte.

    Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Po zaschnutí následuje aplikace vhodných mezivrstev a konečných nátěrů.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

   • Sušení

    Přetíratelný: cca po 2 hodinách (při 20°C a 65 % r.v.)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Akrylový štětec, váleček z mikrovlákna

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² podle typu nasákavosti dřeva

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.