• Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
 • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
  • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
  • Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+

  Číslo produktu 713001

  Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+

  Dekorativní Medium-solid lazurovací gel na vodní bázi s velmi vysokou ochranou proti UV záření, univerzální pro dřevo v exteriéru i interiéru

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button UV+ Button remmers-mix
  Odstín: bezbarvý UV+ | 7130
  Odstín: bezbarvý UV+ | 7130
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábný mat
  Viskozita 1200 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • AW_HL_15
  • Farblos UV+ (bezbarvý UV+) lze využít i jako obětovanou vrstvu u pigmenovaných variant pro stálosvětlé dřeviny

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neskapává
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé barevné odstíny a bezbarvý nátěr UV+
  • Hedvábně matný
  • Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
  • Nelepivá (podle směrnice HO.03)
  • Dobrý rozliv
  • Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva
  • Elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Podklad příp. vyrovnejte pomocí Aqua RG-27.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Aqua IG-15 (neplatí pro dřevo v interiéru).

    Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+ je nezbytně nutná předchozí ochrana pomocí Holzschutz-Creme farblos*.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkaldu: min. +5 °C až max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí naneste 2 vrstvu.

    Je možné nanést i třetí vrstvu pomocí Farblos UV+ , aby jste požadovaný barevný odstín zafixovali. (obětovaná vrstva, která se obnovuje v případě renovace).

    Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+ jsou nezbytné 3 nátěry bezbarvým prostředkem farblos UV+.

    Čelní dřevěné plochy je nutné, aby se zabránilo nasávání vody, několikrát natřít produktem v odpovídajícím barevném tónu.

    Okna a venkovní dveře je nutné natírat třemi vrstvami.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Pokud se vyskytují mechanická poškození, zejména na bezbarvém nátěru, tak musí být neodkladně ošetřeny pomocí "Farblos UV+", aby zde nemohlo časem vzniknout nežádoucí zabarvení např. zamodráním.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 1 hodinu Přetíratelný: cca 4 hodiny

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec/ štětiny z umělého vlákna

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 36 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² na pracovní postup Pigmentovaný: 2 nátěry Bezbarvý UV+: 3 nátěry

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.