• Induline LW-725

  Číslo produktu 394105

  Induline LW-725

  Vodou ředitelná lazurová mezivrstva & konečný nátěr pro domovní dveře se zvýšenou odolností proti poškrábání & krémům na ruce

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Odstín: farblos | 3941
  Odstín: farblos | 3941
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo PU-polymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Mat, hedvábný lesk
  Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty oxidu železa
  Viskozita Cca 2400 - 2800 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: domovní dveře
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Vrchní vrstva pro krycí laky s vysokým obsahem pigmentů na ochranu před jejich oděrem

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Jednoduché a hospodárné použití díky jednosložkovému nastavení
  • Vynikající rozliv
  • Vysoká odolnost vůči UV záření a barevná stálost
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti poškrábání a krémům na ruce
  • Povrch se po čase nezačne lesknout
  • Odolný & trvanlivý díky speciálnímu polyuretanovému pojivu
  • Velmi nízký sklon k tvorbě dočasných skvrn
  • Kompatibilní s nátěrovými systémy Induline
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota objektu, okolí a materiálu: +15 °C do +30 °C.

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Induline LW-725 farblos je vhodný také jako vrchní lak na Induline DW-601, Induline LW-700 a Induline ZW-420. Aby se zamezilo kolísání odstínu, je třeba Induline LW-725 farblos smíchat s cca 10 % těchto nátěrů.

    Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

    Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.

    Při použití bezbarvé mezivrstvy může dojít k barevným odchylkám ve srovnání s vzorkovníkem.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca po 1 hodině Brousitelný a přelakovatelný po cca 4 hod. (při 23 °C a 50 % r.v.) Broušení a přelakování při nuceném schnutí: 20 min odpařování při cca. 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 min fáze schnutí (ca. 45 °C, 1 m/s cirkulace vzduchu) / 20 min ochlazovací fáze

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 125 ml - 225 ml / m² na pracovní postup
   • 125–225 ml/m² (plus prostřik) (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 125–225 μm, tl. suché vrstvy: 40–80 μm

  • Obecné pokyny
   • Těsnění:

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Výroba korekčních laků:

    Pro opravy menších poškození laků (např. počas montáže) smíchete produkt s Induline Perfect-Finish!

    Údržba a obnova:

    Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

    Pro čištění a péči doporučujeme čistící set na dveře Pflege-Set für Türen (2746).

    Opravný nátěr provádějte pomocí výrobku Aqua HSL-35 (7120) a Aqua DSL-55 (7220).

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.