Číslo produktu 109306

  Betofix R2

  Rychletuhnoucí/opravná malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

  LANG_VARIANTE
  1093 | světle šedá
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 5 N/mm²
  Pevnost v tlaku 3 h: cca 5 N/mm²
  24 h: cca 9 N/mm²
  28 d: cca 15 N/mm²
  Velikost zrna 0,5 mm
  Kapilární absorpce vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Konzistence po namíchání Stěrkovatelná
  Záměsová voda Cca 1,1 l/6 kg
  Cca. 4,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Náhrada betonu podle
   - DIN EN 1504-3
  • Sanace betonu při opravách, které nejsou staticky významné.
  • Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst

  Vlastnosti

  • Rychletuhnoucí
  • Velmi malé smrštění
  • Dobře zpracovatelný na podhledech
  • Filcovatelný a pro nanášení špachtlí
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Doba schnutí přetíratelný po 20 minutách
   • Doba zpracování
    (+20 ° C): Cca 20 minut

     

    Tloušťka vrstvy

    Jedna vrstva 1 - 10 mm
    dvojitá vrstva <20 mm, zpracování čerstvé do čerstvého
    ve výlomech <100 mm

     

    Ochrana proti korozi:

    Materiál nanést ve dvou vrstvách, min. tl. vrstvy 1 mm.

    Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchací zařízení, štětka, špachtle, lžíce, hladítko, pěnové hladítko, škrabka

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,4 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/mm tl. vrstvy

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty