Číslo produktu 109425

Betofix R4 EM rapid

Vysokopevnostní rychlá PCC malta

Varianta:
1094 | šedý (grau)
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tahu za ohybu 28 d: ≥ 6,0 N/mm²
Reakce na oheň Třída A1fl
Pevnost v tlaku Teplota v místnosti 20 °C:
6 h: ≥ 15 N/mm²
24 hod: ≥ 35 N/mm²
28 d: ≥ 40 N/mm²
Teplota v místnosti 5 °C:
24 h: ≥ 30 N/mm²
28 d: ≥ 40 N/mm²
Hustota čerstvé maltové směsi Cca 2,1 kg/dm³
Velikost zrna 5 mm
Záměsová voda Cca 8 % odpovídá 2,0 l/25 kg

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • podlaha v interiéru a exteriéru
 • Oprava povrchově drsných betonových dílců, v horizontální nebo mírně nakloněné poloze
 • Plovoucí a spojené (spřažené) potěry a potěry na separační vrstvě
 • Vytápěné potěry
 • Podklad pro nátěry a povlaky z reakčních pryskyřic
 • Nosná vrstva pod podlahy Remmers Crete
 • Pro interiér i exteriér

Vlastnosti

 • Velmi vysoká mechanická odolnost
 • Rychle tuhnoucí
 • Nízký sklon ke smršťování
 • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
 • Strojní zpracování
 • Potěr podle DIN EN 13813: CT - C40 - F6 - A7 - B1.5
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
  • Hladítko
  • Doba zpracování::
   (+20 °C): Přibližně 30 minut.

    

   Tloušťka vrstvy

   Tloušťka jedné vrstvy < 80 mm.

   Tloušťka vrstvy v dutinách (výlomech) až 100 mm

   U připojených potěrů zapracujte produkt do ještě čerstvého adhezního můstku.

    

   Následná péče

   Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

    

   Strojní zpracování

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

    

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Hladítko
  • Míchací zařízení, lžíce, hliníková lať, dlouhé potěrové hladítko, hladička na potěry

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 2,0 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 2,0 kg / m² / mm tloušťky vrstvy nebo přibližně 2,0 kg / dm³

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty