• Betofix R4 EM [basic]

  Číslo produktu 108625

  Betofix R4 EM [basic]

  PCC I (RM) Vysokopevnostní malta pro opravy betonových konstrukcí

  LANG_VARIANTE
  1086 | Betofix R4 EM
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Svodový odpor 7 x 106 Ohm
  Pevnost v tahu za ohybu 28 d: ≥ 8,0 N/mm²
  Pevnost v tlaku 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 50 N/mm²
  Velikost zrna 5 mm
  Záměsová voda Cca 7,5 % odpovídá 2,0 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru
  • Výrobek pro opravu betonových konstrukcí se statickou funkcí.
  • Náhrada betonu podle
   - DIN EN 1504-3
  • Průmyslové potěry
  • Plovoucí a spojené (spřažené) potěry a potěry na separační vrstvě
  • Vytápěné potěry

  Vlastnosti

  • Velmi vysoká mechanická odolnost
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Velmi malé smrštění
  • Strojní zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

     

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Hladítko
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +5 ° C až max. +30 ° C

   • Doba zpracování
    (+20 °C): Přibližně 90 minut.

     

    Tloušťka vrstvy

    Tloušťka jedné vrstvy < 80 mm.

    Tloušťka vrstvy v dutinách (výlomech) až 100 mm

    U připojených potěrů zapracujte produkt do ještě čerstvého adhezního můstku.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

    Strojní zpracování

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Hladítko
   • Míchací zařízení, lžíce, hliníková lišta, hladítko

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,0 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 2,0 kg / m² / mm tloušťky vrstvy nebo přibližně 2,0 kg / dm³

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty