©

Systémy náhrady betonu

Evropsky harmonizované podle normy DIN EN 1504-3

Systémy náhrady betonu pro staticky relevantní a irelevantní opravy betonu se řídí normou DIN EN 1504-3. To, zda je či není u daného objektu nutné zohlednit statiku, musí posoudit odborný projektant. V tomto ohledu je rozhodující stabilita stavby v rámci její definované zbývající životnosti.

Systémy náhrady betonu Remmers pro staticky relevantní opravy lze použít v nejrůznějších oblastech, od plošných aplikací u pozemních a inženýrských staveb až po reprofilování extrémně namáhaných stavebních dílců v oblastech ošetřených rozmrazovacími prostředky. Zvláštností je vysoká odolnost při použití v případě vody obsahující sírany.

Náhrada betonu pro staticky relevantní a irelevantní opravy se řídí evropskou harmonizovanou normou DIN EN 1504-3. Tyto výrobky tedy nesou značku CE a jejich základní vlastnosti jsou doloženy v prohlášení o vlastnostech.

Čas jsou peníze, a to nejen tehdy, když záležitost spěchá. Se systémy pro opravy betonu od firmy Remmers lze zvládnout vše od ochrany proti korozi až po nátěr za jediný den.

Systémy náhrady betonu Remmers pro staticky relevantní opravy lze použít v nejrůznějších oblastech, od plošných aplikací u pozemních a inženýrských staveb až po reprofilování extrémně namáhaných stavebních dílců v oblastech ošetřených rozmrazovacími prostředky. Zvláštností je vysoká odolnost při použití v případě vody obsahující sírany.

Náhrada betonu

16 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 108425

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 091901

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 108705

Minerální ochrana před korozí a adhezní můstek

Číslo produktu 055625

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 109225

Rychlovysprávková malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 109306

Rychletuhnoucí/opravná malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 109625

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 108625

PCC I (RM) Vysokopevnostní malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 110025

Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 100806

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 105525

Vysokopevnostní, bobtnavá injektážní malta, opravná malta a malta pro zapouštění anod pro katodickou ochranu před korozí

Číslo produktu 109425

Vysokopevnostní rychlá PCC malta