• Betofix SPCC

  Číslo produktu 110025

  Betofix SPCC

  Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

  Odstín: Betofix SPCC | 1100
  Balení

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) ≥ 8,0 N/mm²
  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 40 N/mm²
  28 d: ≥ 45 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 25000 N/mm²
  Klasifikace tříd vlhkostní zátěže WO, WF, WA, WS
  Certifikace QDB, KIWA
  Velikost zrna 2 mm
  Soudržnost (podle DIN EN 1542)
  (po 28 dnech)
  ≥ 2,0 N/mm²
  Tloušťka vrstvy Tl. jedné vrstvy v dutinách (výlomech) do < 80 mm.
  Vícevrstvá čerstvé do čerstvého <50 mm
  Záměsová voda Cca 10,7 % odpovídá 2,7 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Náhrada betonu při staticky významných opravách
  • Náhrada betonu podle
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • Metoda mokrého stříkání

  Vlastnosti

  • Vysoce odolný vůči pronikání chloridů
  • Vysoká odolnost proti karbonizaci
  • Odolný vůči síranům
  • Velmi malé smrštění
  • Dobře zpracovatelný
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na Sa 2,5, jinak na Sa 2.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Zpracování stříkáním / Špachtlování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Doba zpracování
    (+20°C): cca. 60 Minut

     

    Předvlhčený podklad musí být stále mírně nasákavý.

     

    Tloušťka vrstvy
    Jednovrstvá ve výlomech < 80 mm
    Vícevrstvá < 50 mm, zpracování v čerstvém stavu.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

    Strojní zpracování

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Zpracování stříkáním / Špachtlování
   • Míchací zařízení

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,0 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 2,0 kg/m²/mm tl. vrstvy nebo cca 2,0 kg/dm³

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty