©

Staticky relevantní opravy betonu

Od plošných aplikací u pozemních a inženýrských staveb až po reprofilování extrémně namáhaných stavebních dílců v oblastech ošetřených rozmrazovacími prostředky.

Systémy náhrady betonu Remmers pro staticky relevantní opravy lze použít v nejrůznějších oblastech, od plošných aplikací u pozemních a inženýrských staveb až po reprofilování extrémně namáhaných stavebních dílců v oblastech ošetřených rozmrazovacími prostředky. Zvláštností je vysoká odolnost při použití v případě vody obsahující sírany.

Ruční zpracování

Malé poškozené plochy betonových stavebních dílců se obecně opravují ruční aplikací. Systém náhrady betonu zahrnuje adhezní můstek, který zajistí přilnavost hrubé malty k připravenému podkladu.

©

Pasivace výztuže stříkáním materiálu

Mnohaletým působením korozivních látek na vloženou výztuž dochází nejen ke vzniku ojedinělých poškozených míst na povrchu betonu, ale v mnoha případech i k velkoplošným poškozením okrajových oblastí betonu až k části, která je daleko za první vrstvou výztuže. Z ekonomického hlediska má při zpevňování takovýchto stavebních dílců obvykle smysl pouze velkoplošná oprava. Ta se nejlépe provádí mokrou nebo suchou technologií stříkání betonu.

Technologie stříkání betonu „mokrou cestou“ spočívá v dopravě betonové směsi od stroje do stříkací trysky silným proudem vzduchu. Tam je směs tlakovým vzduchem rozdělena a rovnoměrně aplikována na podklad. Kvůli dopravě materiálu je zde omezení délkou hadice (zpravidla 40 m). Oproti „suché cestě“ zde dochází mnohem méně k vytváření prachu a zpětnému odrážení.

Technologie stříkání betonu „suchou cestou“ spočívá v pneumatické dopravě suchých směsí do stříkací trysky. Tam se suchá směs smíchá se záměsovou vodou na zpracovatelnou maltu. Způsob dopravování směsi umožňuje docílit velkých dopravních vzdáleností a výšek. Výhodou ve srovnání s „mokrou cestou“ jsou nízké nároky na čištění strojního zařízení, velké dopravní vzdálenosti a dopravní výšky.

Zálivkový beton

3. verze směrnice DAfStb „Ochrana a opravy betonových konstrukcí“ upravuje reprofilaci betonových dílů zálivkovým betonem.

Zálivkový beton je nutné pro zajištění spoje vyztužit a spojit se starým betonem pomocí kotev. Musí se zde provést zkouška spoje a příp. tlaku. Při reprofilaci stavebních dílců zatížených tlakem musí být použita vázaná výztuž. Remmers Betofix HQ6 má vynikající rozlivné vlastnosti, dokonce i v oblasti těsně položené výztuže.

Oprava staticky namáhaných oblastí

7 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 108425

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 108705

Minerální ochrana před korozí a adhezní můstek

Číslo produktu 055625

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 109625

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 110025

Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 100806

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 11002425

Tixotropní, vlákny vyztužená, vodotěsná malta na opravu železobetonových konstrukci se statickou funkcí Malta s kompenzací smrštění podle ČSN EN 1504-3 Pro aplikační tloušťky 5-40 mm třídy R4