• IR Epoxy 360

  Číslo produktu 687201

  IR Epoxy 360

  Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Viskozita (12 °C) 1100 mPa s
  Viskozita (23 °C) 360 mPa s

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,94 g/cm³

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu 53 N/mm²
  Pevnost v tlaku 45 N/mm²
  Pevnost v tahu 20 N/mm² trocken
  Průtažnost při přetržení 28 %
  Soudržnost odtrhem 4,3 N/mm²
  Smrštění < 3 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Injektáž trhlin v betonu dle DIN EN 1504-5
  • Klasifikace: U (F1) W (2) (1) (8/30) (1)
  • Vlhkost: DY
  • Testováno podle ZTV-ING (RISS), (BASt-Liste)
  • Testováno podle DIN V 18028
  • Pevné lepení a spojování stavebních dílců
  • Zpevnění porézní betonové struktury
  • Spřažení dutých dílců

  Vlastnosti

  • Mrazuvzdorný a odolný proti mrazovým cyklům
  • Vysoká chemická odolnost
  • Bez ředidel (total solid) (podle zkušební metody Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Reakce na oheň B2 podle DIN 4102-4
  • Nízkoviskózní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Okraje trhlin musí být tvarově stabilní, pevné, bez volných částic, cementového mléka, olejů, tuků a jiných separačních látek.

   • Přípravy

    V případě potřeby trhlinu uzavřete (zatmelte).

    Osaďte vhodnými pakry.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 2,5 : Komp. B 1
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C
   • Doba zpracování 100 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C

   • Materiál aplikovat vhodnou injektážní technikou odspodu nahoru.

    Odstranit pakry a v případě potřeby otvor vyplnit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před injektáži je nutné provést stavebně-technický průzkum.

    Přizpůsobte injektážní tlak kvalitě injektovaného materiálu.

    Injektáž proveďte během doby zpracování.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

    Silné zvýšení viskozity při nízkých teplotách.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Injektážní zařízení, ruční vytlačovací pistole, vhodné míchadlo, vrtačka

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • - Určeno konkrétně objektem, v závislosti na šířce trhliny a tloušťce dílce
    - Přibližně 1,1 kg / l dutiny
    - Přibližně 0,4-0,7 kg / běžný metr

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Skutečná spotřeba materiálu závisí na velikosti dutiny, zohledněte výsledky stavebně-technického průzkumu. Zvyšte další spotřebu související se zpracováním.

    Po ukončení práce důkladně vyprázdněte a vyčistěte injektážní zařízení.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty