Ochrana betonových povrchů

Vysoce kvalitní impregnace a pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu.

Pro nepochozí a nesjízdné betonové povrchy

Povlaky a impregnace betonu slouží jako ochranná vrstva a chrání před pronikáním škodlivých látek jako jsou soli nebo CO₂ do betonu. Regulace rovnováhy vlhkosti a zvýšení elektrického odporu navíc může zvýšit jeho fyzikální odolnost!

Systémy povrchové ochrany Remmers splňují požadavky stanovené normou DIN EN 1504-2 a směrnicí pro opravy DAfStb.

©

OS 1

Hydrofobizační impregnace pro vytvoření vodoodpudivého povrchu. Póry nejsou vyplněné, nýbrž pouze potažené.

Na povrchu nedochází k tvorbě filmu a betonový povrch nelze vizuálně upravit.

©

OS 2

Preventivní ochrana betonových stavebních dílců přímo vystavených povětrnostním vlivům s dostatečným odvodem vody také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem

©

OS 4

Betonové stavební dílce přímo vystavené povětrnostním vlivům, také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem u podkladu bez trhlin

©

OS 5a

Betonové stavební dílce přímo vystavené povětrnostním vlivům s trhlinami v blízkosti povrchu, také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem.

Pro pochozí a přímo pojížděné betonové povrchy

Vysoce kvalitní, pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí do okrajové zóny betonu. Ochrannou funkci zajišťují testované a schválené systémy povrchové ochrany OS 8 až OS 11 b.

©

OS 8

Pevná stěrka pro mechanicky silně zatížené povrchy dle normy DIN EN 1504-2 / DIN V 18026

©

OS 8 WD

Paropropustná stěrka pro mechanicky silně zatížené povrchy

©

OS 10 / OS 11a pro

Stěrka jako izolační vrstva s vysokou schopností přemostění trhlin pod ochrannými a krycími vrstvami pro pochozí a sjízdné povrchy podle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

©

OS 11a (OS Fa)

Stěrka se zvýšenou dynamickou schopností přemostění trhlin pro pochozí a sjízdné povrchy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

©

OS 11b (OS Fb)

Stěrka se zvýšenou schopností přemostění trhlin pro pochozí a sjízdné povrchy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Systémy pro ochranu povrchů

12 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 064205

Penetrace s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 297613

Vysoce elastický fasádní nátěr

Číslo produktu 100806

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 649013

Křemenem plněná, vlákny vyztužená mezivrstva pro vyrovnávání betonových povrchů

Číslo produktu 071005

Vodou ředitelný bezrozpouštědlový hydrofobizační krém na bázi silanů

Číslo produktu 650005

Jakostní čistě akrylový fasádní nátěr

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 122431

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 619111

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Číslo produktu 605169

Stříkaná hydroizolace v systémech Remmers Deck OS 10 pro

Číslo produktu 605325

Flexibilní obrusná vrstva

Číslo produktu 607625

Pigmentovaný vrchní pečetící nátěr pro systémy Remmers Deck OS 10 EP