• Elastoflex-Fassadenfarbe
 • Elastoflex-Fassadenfarbe
  • Elastoflex-Fassadenfarbe
  • Elastoflex-Fassadenfarbe

  Číslo produktu 297613

  Color Flex

  Vysoce elastický fasádní nátěr

  Odstín: bílá (weiß) | 2976
  Odstín: bílá (weiß) | 2976
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivový základ Akrylátový kopolymer vytvrzující UV zářením
  Hustota Cca 1,35 g/cm³
  Hodnota pH > 8,5
  Pigment Světlostálé pigmenty na bázi oxidů odolné vůči alkáliím
  Plniva Minerální plniva

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odolný proti alkáliím Při hodnotě do pH 14
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Propustnost vodních par
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,9 m *
  Propustnost pro CO2 (ČSN EN 1062-6) sd ≥ 115 m *
  Koeficient nasákavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,10 kg/(m² ∙ h0,5)
  Struktura povrchu Hladký
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům Velmi dobrá

  * Hodnoty platí pro tloušťku suché vrstvy cca 500 µ

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Fasádní a betonové povrchy
  • Systémy povrchové ochrany betonových dílů podle DIN EN 1504 / DIN V 18026 dle třídy OS 5a (OS-DII)
   Systém Remmers OS-DII / OS 5a:
   Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)
   Systém Remmers OS-DII / OS 5a:
   Color PA Fill (OS Concre-Fill) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)
  • Nosné, pevně držící staré povlaky na minerální bázi nebo na bázi umělých pryskyřic
  • Popraskané povrchy fasád

  Vlastnosti

  • Vysoká schopnost přemostění trhlin
  • UV zářením vytvrzované pojivo
  • Zpomaluje karbonizaci sd CO₂ ≥ 115 m
  • Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Paropropustný
  • Velmi dobrá krycí schopnost
  • Uvedeno v seznamu BASt
  • Testovaný dle DIN EN 1504-2
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosné, suché, čisté a bezprašné.

    Bez obsahu škodlivých solí.

   • Přípravy

    Pevné, minerální podklady napenetrujte přípravkem Funcosil BI.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikujte podle vlastností podkladu ve 2 – 3 vrstvách.

    Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec, váleček z jehněčí kůže, Airless- postřikovač

   • Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 750 ml Total / m²
   • Přibližně 0,75 l/m² na tři vrstvy
    Výsledkem je celková tloušťka suché vrstvy je cca 500 µ.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Převážně vápenaté podklady nejsou vhodné pro aplikaci stěrky.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.