• Color PA Fill

  Číslo produktu 649013

  Color PA Fill

  Křemenem plněná, vlákny vyztužená mezivrstva pro vyrovnávání betonových povrchů

  Odstín: bílý (weiß) | 6490

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo 100 % čistý akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,5 g/cm³
  Obsah pevných látek 75 %
  Hodnota pH (20 °C) 8,5
  Pigment Oxid titaničitý, oxidy železa
  Viskozita Cca 6000 mPas
  Plniva Minerální plniva

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Propustnost vodních par
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,6 m
  Propustnost pro CO2 (ČSN EN 1062-6) sd > 50 m
  Koeficient nasákavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Struktura povrchu Křemenná struktura
  Stupeň lesku (DIN EN 1062) Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Plnění pórů a dutin až do 1 mm
  • Přetažení betonových povrchů a nosných disperzních povlaků stěrkou
  • Mezivrstva v systému OS 4 (OS-C) a OS 5a (OS-DII) dle DIN EN 1540 / DIN V 18026
   Systém Remmers OS C / OS 4: Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color PA (Betonacryl)
   Systém Remmers OS-DII / OS 5a: Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color Flex (fasádní barva Elastoflex)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Přemostění trhlin do 0,3 mm (nepohyblivé)
  • Dobrá přilnavost k betonu a nosným nátěrům na minerální bázi nebo vázaným umělými pryskyřicemi
  • Lze aplikovat natíráním, válečkem, stříkáním a stěrkovat
  • Minerálně plněný a armovaný vlákny
  • Uvedeno v seznamu BASt
  • Testovaný dle DIN EN 1504-2
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez obsahu škodlivých solí.

   • Přípravy

    Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    U nátěrů podle nátěrových systémů OS 4 a OS 5a není potřeba základ.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování Špachtování / Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    U nátěrů podle nátěrových systémů OS 4 a OS 5a musí být aplikovány dvě vrstvy.

    Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před použitím odstraňte filtry ze zařízení Airless, abyste předešli ucpání.

    Použijte vhodné vybavení pro minerální stěrku, doporučená velikost trysky 0,055 palce.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu.

   • Ředění

    Pro aplikaci stříkáním lze materiál ředit až 2 % objemu vodou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování Špachtování / Stříkání Airless/Airmix
   • Pinsel, Flächenstreicher, Malerrolle, Spachtel, Airless-Spritzgerät

   • Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 400 ml - 900 ml / m² na pracovní postup
   • Podle přípravy podkladu cca 400 - 900 ml/m² /nátěr

   • Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

    Pro systémy povrchové ochrany OS 4 a OS 5a viz příslušný protokol o zkoušce.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty