©

Doplňkové výrobky

Přípravky pro následné ošetření a vytvoření pracovních spár

Přípravky pro následné ošetření

Čerstvě položený a zhutněný beton musí být chráněn před příliš rychlým vysycháním, aby byla betonová okrajová zóna odolná proti pronikání látek podporujících koroze. Zvláště při vysokých teplotách, nízké vlhkosti a větru se tento proces vysychání urychluje, takže může vytvrzením betonu dojít k tvorbě trhlin. Kromě klasických metod následné úpravy, jako je např. ponechání v bednění, lze použít prostředky pro ošetření betonu (curing). Prostředky pro ošetření betonu jsou tekuté látky s vysoce účinnou vodoodpudivou bariérou. Je nutné dodržet aplikační množství uvedené v technických listech.

Vytvoření pracovních spár

Pro utěsnění pracovních spár, např. následně po uzavření výřezů nebo průchodek, jsou potřebná speciální řešení. Zde společnost Remmers nabízí odpovídající bentonitové bobtnavé pásky nebo testovaný systém s injektážními hadicemi.

Ostatní

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 418001

Pro vodorovné těsnění