©

Energetická sanace

iQ-Therm – inteligentní systém vnitřní izolace od výrobce Remmers

Vnitřní izolace dokáže proměnit jak tepelné, tak vlhkostní vlastnosti stavební konstrukce. Kromě problematiky vodních par je třeba brát ohled také na změněné vlastnosti týkající se vysychání konstrukce.

Inteligentní systém vnitřní izolace stěn iQ-Therm, vyvinutý naší společností, propojuje do jednoho systému izolační schopnosti vůči vzlínavosti, tepelně-izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu.

Vnitřní tepelná izolace obvodových stěn ovlivňuje speciálním způsobem stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difúzi vodní páry, možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách, zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem, vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby.

Vnitřní tepelná izolace slouží jako alternativa nebo doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci, resp. izolaci uvnitř zdiva. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, je u vnitřních izolací nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Energetická sanace

13 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 023705

Silikátová barva na vnitřní stěny, odolná proti mytí, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

Číslo produktu 027401

Číslo produktu 025201

Software sloužící pro posuzování stavebně-fyzikálních vlastností jednorozměrných stěnových a stropních konstrukcí

Číslo produktu 022820

Omítka pro regulaci klimatu

Číslo produktu 023601

Armovací sklotextilní síťovina

Číslo produktu 427501

Číslo produktu 023220

Plošná stěrka a štuková omítka

Číslo produktu 425801

Polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami pro tepelné, vlhkostní a akustické odizolování v místech napojení stěny na podlahu.

Číslo produktu 016001

Kapilárně aktivní pásy z tuhé PUR pěny pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody

Číslo produktu 016401

Vnitřní izolační deska ve tvaru klínu v systému iQ-Therm 2.0

Číslo produktu 016501

Podhledová deska v systému iQ-Therm 2.0