©

Energetická sanace

iQ-Therm – inteligentní systém vnitřní izolace od výrobce Remmers

Vnitřní izolace dokáže proměnit jak tepelné, tak vlhkostní vlastnosti stavební konstrukce. Kromě problematiky vodních par je třeba brát ohled také na změněné vlastnosti týkající se vysychání konstrukce.

Inteligentní systém vnitřní izolace stěn iQ-Therm, vyvinutý naší společností, propojuje do jednoho systému izolační schopnosti vůči vzlínavosti, tepelně-izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu.

Vnitřní tepelná izolace obvodových stěn ovlivňuje speciálním způsobem stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difúzi vodní páry, možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách, zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem, vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby.

Vnitřní tepelná izolace slouží jako alternativa nebo doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci, resp. izolaci uvnitř zdiva. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, je u vnitřních izolací nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Energetická sanace

10 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 022525

Lepící malta pro desky iQ-Therm

Číslo produktu 024114

Kapilárně aktivní izolační deska z tvrzené polyuretanové pěny pro sanaci plísně

Číslo produktu 024601

Klínovitá zateplovací deska systému iQ-Therm

Číslo produktu 023020

Armovací a tenkovrstvá omítka

Číslo produktu 023705

Silikátová barva na vnitřní stěny v systému iQ-Therm, odolná vůči vymývání, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

Číslo produktu 022820

Omítka pro regulaci klimatu

Číslo produktu 427501

Číslo produktu 024208

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárně aktivním transportem vlhkosti

Číslo produktu 024305

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody