• iQ-Top

  Číslo produktu 022820

  iQ-Top

  Omítka pro regulaci klimatu

  LANG_VARIANTE
  0228 | starobílá (altweiß)
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hodnota AW 0,834 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň Třída A1
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva do 10 mm
  dvě vrstvy do 15 mm
  Sypná hmotnost Cca 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Záměsová voda Cca 6,5-7,5 l/20 kg
  Difuze vodní páry µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Tepelná vodivost λ dry 0,111 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Armovací a vrchní omítka v systému iQ-Therm 2.0
  • Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva

  Vlastnosti

  • Reguluje klima
  • Paropropustný
  • Vysoce kapilárně aktivní
  • Vysoká schopnost absorpce vlhkosti
  • Tloušťka jedné vrstvy až 10 mm
  • Tloušťka dvou vrstev až 15 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Minerální, savé podklady předem navlhčete.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Armovací vrstva

    Natáhnout omítku zubovou stěrkou v tloušťce 5-6 mm.

    Ve vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Druhou vrstvu nanášet metodou čerstvý do čerstvého.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břizolit po dostatečném vyschnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, zubové hladítko, hliníková stahovací lať, nerezové hladítko, koště, zednická lžíce, plstěné hladítko

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 6,0 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 6 kg/m²/cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Výrobní závod: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.