Číslo produktu 016401

  iQ-Therm 2.0 K 50

  Vnitřní izolační deska ve tvaru klínu v systému iQ-Therm 2.0

  Rozměry (délka x šířka)
  Cca 1200 mm x 600 mm, tloušťka cca 50/10 mm
  LANG_VARIANTE
  0164 | iQ-Therm 2.0 K 50

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Třída E podle DIN EN 13501-1
  Třída stavebních materiálů B2 hořlavost podle DIN 4102-1
  Objemová hmotnost > 30 kg/m³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Zlepšení tepelného odporu
  • Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
  • Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních materiálů
  • Zlepšení mikroklimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn
  • Vyrovnání vlivu tepelného mostu v oblasti napojení stropu a stěny
  • Optické vyrovnání napojovacích hran

  Vlastnosti

  • Vysoký stupeň tepelné izolace
  • Tepelná vodivost (jmenovitá hodnota) cca 0,027 W / (m·K)
  • Nízká montážní výška
  • Jednoduché zpracování
  • Tepelně izolační materiál dle DIN 4108-10
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, rovný, čistý, suchý a bez látek snižujících přilnavost.

   • Přípravy

    Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Přímočará pila / nůž
   • Podklad předem navlhčit.

    Natáhnout iQ M universal jako záškrab na podklad.

    Na zadní stranu klínu a podklad naneste zubovou stěrkou iQ M universal systémem čerstvý do čerstvého.

    Přiložit a přitlačit desku směrem odspodu.

    Vyrovnat srovnávací latí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Zakreslit požadované rozměry na desku.

    Krájejte řezacím nožem.

    Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

    Vyvarovat se křížových spár.

    Vyrovnat srovnávací latí.

    Dbát na celoplošné přilepení.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Přímočará pila / nůž
   • Odlamovací nůž

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte nad bodem mrazu / chraňte před vlhkostí
   • V suchu a bez přístupu mrazu.

  • Spotřeba
   • 1,4 desky / m²
   • Cca 1,4 desky/m²

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.