• SLP CS30

  Číslo produktu 027401

  SLP CS 30

  Vnitřní izolační deska z křemičitanu vápenatého pro hygricko-energetickou sanaci budov

  Rozměry (délka x šířka)
  1.000 x 500 (± 2) mm, Dicke 30 (± 1) mm
  LANG_VARIANTE
  0274 | SLP CS 30
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku > 2,0 N/mm²
  Tepelná vodivost (λ 10 dry) Cca 0,073 W/(m•K)
  Difúze vodních par µ = 2 - 25
  Třída stavebních materiálů A1 nehořlavé
  Objemová hmotnost Cca 300 kg/m³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Sanace a prevence vzniku plísně v budovách
  • Vytvoření minimální hygienické tepelné ochrany stavebních materiálů
  • Zlepšení mikroklimatických podmínek v místnosti díky zvýšené teplotě na povrchu stěn

  Vlastnosti

  • Tepelněizolační a zabraňující plísním
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Bez křemenného písku a křemenné mouky
  • Tepelná vodivost (jmenovitá hodnota) cca 0,07 W / (m·K)
  • Stavební materiál třídy A1 (nehořlavý)
  • Nízká montážní výška
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být pevný, čistý a bezprašný.

    Podklad musí být rovný.

   • Přípravy

    Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

  • Zpracování
   • Přímočará pila / nůž
   • Zvlhčit podklad.

    Natáhněte SLP Fix jako škrábanou stěrku na zadní stranu desky a podklad.

    Natáhněte SLP Fix zubovou stěrkou čerstvý do čerstvého na zadní stranu desky a podklad.

    Přiložit a přitlačit desku směrem odspodu.

    Vyrovnat srovnávací latí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Zakreslit požadované rozměry na desku.

    Zaříznout pilou děrovkou nebo ruční okružní pilou. Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

    Řezné hrany v případě potřeby obrousit rašplí nebo pilníkem.

    Vyvarovat se křížových spár.

    Dbát na celoplošné přilepení.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Přímočará pila / nůž
   • Odlamovací nůž a pilka

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte nad bodem mrazu / chraňte před vlhkostí
   • V suchu a bez přístupu mrazu.

  • Spotřeba
   • 2 desky/m²
   • 2 desky/m²

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.