Číslo produktu 023601

  Tex 6,5/100

  Armovací sklotextilní síťovina

  LANG_VARIANTE
  0236 | Tex 6,5/100
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Velikost oka 6,5 x 6,5 mm
  Plošná hmotnost 105 g/m²
  Odolnost vůči roztržení osnova 1400 N
  Odolnost vůči roztržení útek 1400 N

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Absorpce pohybů v podkladu
  • Vnitřní izolační systém iQ-Therm
  • Systémy sanačních omítek

  Vlastnosti

  • Trvale elastický
  • Odolný proti kořenům rostlin
  • Odolný alkáliím
  • Protiskluzová úprava
  • Pevný v tahu
  • Bez změkčovadel
  • Zpracování
   • Tkaninu zamáčkněte po celé ploše do povlakové hmoty.

    Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Uchovávejte v původním obalu a skladujte na suchém místě.

    Chraňte před přímým slunečním zářením.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 1,1 m² / m²
   • 1,1 m²/m²

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.