Modern house white©

Zdivo a substráty vhodné k omítnutí

Správný izolační materiál v přiměřeném dimenzování

Vnitřní izolace venkovních stěn speciálním způsobem ovlivňují stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difuzi vodní páry z vnitřního i venkovního prostoru, dále možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Středně účinná izolace

Čím hůře určitý materiál vede teplo, tím lepší má izolační vlastnosti. Účinnost izolace je přitom významnou měrou ovlivněna tloušťkou jednotlivých komponent stavby.

V závislosti na zvolené kvalitě povrchu je třeba použít různé komponenty systému. Níže jsou vysvětleny kvalitativní znaky pro různé stupně jakosti povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

U povrchů, na které nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) požadavky, je postačující základní tmelení Q1.

Q2

Jakostní třída 2 (Q2) odpovídá standardnímu tmelení. Odpovídá běžným požadavkům na povrch stěn a stropů. Spáry, místa upevnění, spoje, vnitřní a vnější rohy jsou vyrovnány a vytmeleny do plochy s plynulými přechody.

Q3

Zvýšené požadavky na povrchovou úpravu a vytmelení. Zde jsou potřeba dodatečná opatření vycházející ze základní a standardní úrovně úpravy povrchu a vytmelení. Tmelení podle jakostní třídy 3 zahrnuje jednak standardní tmelení povrchu (Q2), ale navíc i širší tmelení a přetažení spár stěrkovou hmotou.

Q4

Jakostní třída 4 zahrnuje standardní tmelení Q2, přetažení spár stěrkovou hmotou a kromě toho také celoplošné přetažení a vyhlazení plochy vhodnou stěrkou (s tloušťkou vrstvy větší než 1 mm).

Středně silná izolace

V závislosti na zvolené kvalitě povrchu je třeba použít různé komponenty systému. Níže jsou vysvětleny kvalitativní znaky pro různé stupně jakosti povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

U povrchů, na které nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) požadavky, je postačující základní tmelení Q1.

Q2

Jakostní třída 2 (Q2) odpovídá standardnímu tmelení. Odpovídá běžným požadavkům na povrch stěn a stropů. Spáry, místa upevnění, spoje, vnitřní a vnější rohy jsou vyrovnány a vytmeleny do plochy s plynulými přechody.

Q3

Zvýšené požadavky na povrchovou úpravu a vytmelení. Zde jsou potřeba dodatečná opatření vycházející ze základní a standardní úrovně úpravy povrchu a vytmelení. Tmelení podle jakostní třídy 3 zahrnuje jednak standardní tmelení povrchu (Q2), ale navíc i širší tmelení a přetažení spár stěrkovou hmotou.

Q4

Jakostní třída 4 zahrnuje standardní tmelení Q2, přetažení spár stěrkovou hmotou a kromě toho také celoplošné přetažení a vyhlazení plochy vhodnou stěrkou (s tloušťkou vrstvy větší než 1 mm).

Prémiová izolace

V závislosti na zvolené kvalitě povrchu je třeba používat různé komponenty systému. Níže jsou vysvětleny kvalitativní znaky pro různé stupně jakosti povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

U povrchů, na které nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) požadavky, je postačující základní tmelení Q1.

Q2

Jakostní třída 2 (Q2) odpovídá standardnímu tmelení. Odpovídá běžným požadavkům na povrch stěn a stropů. Spáry, místa upevnění, spoje, vnitřní a vnější rohy jsou vyrovnány a vytmeleny do plochy s plynulými přechody.

Q3

Zvýšené požadavky na povrchovou úpravu a vytmelení. Zde jsou potřeba dodatečná opatření vycházející ze základní a standardní úrovně úpravy povrchu a vytmelení. Tmelení podle jakostní třídy 3 zahrnuje jednak standardní tmelení povrchu (Q2), ale navíc i širší tmelení a přetažení spár stěrkovou hmotou.

Q4

Jakostní třída 4 zahrnuje standardní tmelení Q2, přetažení spár stěrkovou hmotou a kromě toho také celoplošné přetažení a vyhlazení plochy vhodnou stěrkou (s tloušťkou vrstvy větší než 1 mm).

Zdivo

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 023705

Silikátová barva na vnitřní stěny, odolná proti mytí, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

Číslo produktu 022820

Omítka pro regulaci klimatu

Číslo produktu 023220

Plošná stěrka a štuková omítka