• iQ-Paint
 • iQ-Paint
  • iQ-Paint
  • iQ-Paint

  Číslo produktu 023805

  Color SL

  Silikátová barva na vnitřní stěny, odolná proti mytí, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

  Odstín: speciální odstíny | 0238
  Odstín: speciální odstíny | 0238
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,48 kg/l
  Viskozita Vhodný ke zpracování

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Nevýrazný matný
  Propustnost vodních par (µ) sd < 0,01 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Remmers vnitřní zateplovací a protiplísňové systémy
  • Minerální podklady

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Vysoce paropropustný
  • Odolný vůči plísni díky alkalitě
  • Bez rozpouštědel a změkčovadel
  • Nízkoemisní
  • Třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300
  • Třída krytí 2 při 7 m² / l
  • Stupeň lesku: nevýrazně matný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

   • Přípravy

    Musí být dodrženy předpisy systému iQ-Therm.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat vždy ve dvou pracovních krocích.

    Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

    První nátěr lze ředit přidáním až 10 % vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček, stříkací zařízení airless (pouze pro iQ-Paint).

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,15 l/m² na jeden nátěr

   • Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty