• iQ-Fill
  • iQ-Fill

  Číslo produktu 023220

  iQ Fill

  Plošná stěrka a štuková omítka

  Odstín: starobílá (altweiß) | 0232
  Balení

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hodnota AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň A1
  Velikost zrna 0,5 mm
  Tloušťka vrstvy jedna vrstva do 3 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Záměsová voda Ca 6,0-6,3 l/20 kg
  Propustnost vodních par (µ) µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Tepelná vodivost λ dry 0,48 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Interiéry
  • Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
  • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

  Vlastnosti

  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vysoce kapilárně aktivní
  • Vysoká přídržnost
  • Necitlivý na vlhkost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Armovací vrstva

    Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

    Perlinku zapracovat doprostřed dosud čerstvé armovací vrstvy.

    Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Materiál nanést v tloušťce 2 mm přes ztuhlou armovací vrstvu.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Následné zpracování povrchu provádět po zatuhnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    K dosažení kvality povrchu stupně Q3 musí být přidána další vrstva stěrky.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Míchací zařízení, hladítko, dřevěné a filcové hladítko, zednická lžíce, houbové hladítko

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, v průměru 3,0 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty